Tower

Vesti

Aug 05, 2003

Trenutno se završava dimenzionisanje betonskih preseka i po ostalim standardima: EUROCODE, DIN, SIA, SNIP, ACI, BULG, itd.

Dimenzionisanje celicnih preseka je uradeno i trenutno se radi testiranje ovog dela programa. Ocekujemo puštanje nove verzije programa sa svim ovim novinama do kraja Avgusta 2003.


Jul 15, 2003

Izašla je verzija 5.1 - build 2010.

U okviru nje je ugradeno dimenzionisanje betonskih preseka po PBAB-u.


Jun 17, 2003

Uputstvo za rad sa programom je priredeno u "pdf" formatu i možete ga skinuti sa našeg sajta pomocu opcije "Downloads".

NULL


May 17, 2003

Puštena je u prodaju prva komercijalna "beta" verzija programa Tower 5. U ovoj verziji funkcionalan je staticki proracun po teoriji I-og reda, modalna analiza, seizmicki proracun i opcija formiranje projektne dokumentacije.

NULL