O nama

Radimpex Software je kompanija koja se od 1989. godine isključivo bavi razvojem profesionalnog softvera za građevinarstvo. Naši programi Tower, ArmCAD, Metal Studio i NormaBase se neprekidno usavršavaju od strane tima iskusnih stručnjaka, kako praćenjem savremenih trendova, tako i pronalaženjem originalnih i jedinstvenih rešenja.

Glavne odlike i prioriteti koje nas određuju su briga o korisnicima koja se ogleda u tradicionalno bliskoj saradnji, kvalitetnoj tehničkoj podršci i spremnosti da programe prilagodimo novim zahtevima. Zahvaljujući tome, mi smo oduvek pravili vrhunski softver koji se lako koristi, kojim se brzo radi i brzo dolazi do cilja.

Kvalitetna saradnja sa korisnicima kao i znanje i iskustvo vrhunskih eksperata su doprineli tome da naši softveri imaju veliku širinu korišćenja i budu prilagodljivi različitim načinima upotrebe i posebnim zahtevima svakog projekta. Naše programe prave inženjeri za inženjere, pa su im glavne odlike efikasnost i optimalnost.

U bogatoj referenc listi naših korisnika, nalaze se Građevinski fakulteti, naučno istraživački instituti i veliki broj projektnih kompanija i biroa koji su koristeći naše programe projektovali i sagradili mnoge velike i važne objekte širom sveta.

Najnovije vesti

Dec 22, 2021 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6336 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod BricsCAD-om v22   Osim toga ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki od kojih su najvažnije: otklanjanje uzroka koji je izazivao rušenja programa pri brisanju entiteta u BricsCAD-u, ispravak pogrešnog gripovanje serija u presecima prilikom kopiranja, ispisivanje ispravnih jedinica u planu sečenja mreža pri izvozu u RTF,.. Detaljnije


Apr 20, 2021 NormaBase

Objavljena je nova verzija programa NormaBase 4Pro - Build 4120 i možete je preuzeti sa stranice Download

Najvažnije novine odnose se poboljšanje ponašanja programa pri radu na računarima sa više monitora i ažuriranje modula za pravljenje Dokaznice i podrška za AutoCAD 2022 i BricsCAD v21.Osim ovih novina, ovaj Build sadrži i par manjih ispravki grešaka.


Apr 19, 2021 Metal Studio

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1471 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program Metal Studio može raditi i pod AutoCAD-om 2022. Ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki manjih problema.


Apr 15, 2021 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6330 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2022.   Najvažnija novina je unapređenje algoritma za optimizovanje plana sečenja mreža. Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži i par ispravki.  


Mar 18, 2021 Tower

Objavljen je Tower 8.4 (Build 8419) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja, i možete ga preuzeti sa stranice Download

Najznačajnije novine koje donosi ova verzija su: uvoz i izvoz modela u SAF (Structural Analysis Format) koji omogućava razmenu modela sa programima SCIA, Archicad, Allplan, RISA, FRILO, Strusoft, Axis VM, Dlubal, Sofistik, SCAD, LIRA land, IDEA StatiCa, opšte prilagođavanje programa za rad na više monitora i za rad na monitorima velike rezolucije, održanje čitljivosti tekstova u rotiranim blokovima u izveštaju, dve nove transformacije izvezenih blokova, mogućnost promene zone oblasima armiranja, novi seizmički propis NTC2018 (italijanski),.. Detaljnije


Dec 23, 2020 Metal Studio

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1466 i možete je preuzeti sa stranice Download

Ovaj Build sadrži nekoliko manjih novina i ispravki od kojih se najvažnije odnose na podršku za UP i UPE profile i ispravku nekoliko manjih problema sa transformacijama sloida limova i zavrtnjevakao i ispravka manjih problema pri vađenju preseka. Detaljnije