Tower

Profesionalni softver za statičku i dinamičku analizu i dimenzionisanje svih vrsta betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija.

  • Prvoklasni grafički editor omogućava lako modeliranje i najkompleksnijih 3D konstrukcija
  • Potpuno automatsko generisanje mreže konačnih elemenata i brzi numerički solveri velikog kapaciteta
  • Automatizovano generisanje i osvežavanje izveštaja
  • Statička, seizmička, modalna i dinamička analiza, pokretno opterećenje, time-history
  • Brzo, efikasno i tačno dimenzionisanje betona, čelika i drveta

Aktuelna preuzimanja

Tower 8 Professional
• Za korisnike sa licencom za Professional konfiguraciju • Build 8577 • Objavljeno 21.03.2024. • Za 32-bit i 64-bit Windows 7, 8, 10 i 11 • ZIP arhiva 66.0 MB •
Tower 8 Expert
• Za korisnike sa licencom za Expert konfiguraciju • Build 8577 • Objavljeno 21.03.2024. • Za 64-bit Windows 7, 8, 10 i 11 • ZIP arhiva 65.2 MB •
Tower 7 Professional
• Za korisnike sa licencom za Professional konfiguraciju • Build 7665 • Objavljeno 06.07.2020. • Za 32-bit i 64-bit Windows 7, 8 i 10 • ZIP arhiva 51.1 MB •
Uputstvo za Tower 8 (srpski jezik)
• PDF dokument 65.6 MB • objavljeno 08.03.2024 •
Uputstvo za Tower 8 (engleski jezik)
• PDF dokument 64.2 MB • objavljeno 12.03.2024 •

Iz galerije programa Tower Galerija

Najnovije vesti Još vesti

Mar 06, 2024 Tower

Objavljen je Tower 8.5 (Build 8572) i možete ga preuzeti sa stranice Download

Najznačajnije novine koje donosi ova nova verzija su: šema kombinovanja opterećenja za drumske mostove (EC propisi) i "Direktan orbit" sa kojim se omogućava direktno rotiranje modela u 3D prozoru bez pokretanja  komande Orbit... Detaljnije


Oct 25, 2023 Tower

Objavljen je Tower 8.5 (Build 8535) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja.

Najznačajnije novine koje donosi ova verzija su: seizmički proračun konstrukcija sa nelinearnim ponašanjem, značajno je unapređen IFC izvoz i povećan stepen BIM kompatibilnosti, dodat je nov način (linearni) za kombinovanje seizmičkih dejstava, omogućeno grupisanje masa po nivoima sa kosim površima,.. Detaljnije


Mar 18, 2021 Tower

Objavljen je Tower 8.4 (Build 8419) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja.

Najznačajnije novine koje donosi ova verzija su: uvoz i izvoz modela u SAF (Structural Analysis Format) koji omogućava razmenu modela sa programima SCIA, Archicad, Allplan, RISA, FRILO, Strusoft, Axis VM, Dlubal, Sofistik, SCAD, LIRA land, IDEA StatiCa, opšte prilagođavanje programa za rad na više monitora i za rad na monitorima velike rezolucije, održanje čitljivosti tekstova u rotiranim blokovima u izveštaju, dve nove transformacije izvezenih blokova, mogućnost promene zone oblasima armiranja, novi seizmički propis NTC2018 (italijanski),.. Detaljnije


Projekti korisnika Projekti korisnika