Metal Studio

Vesti

May 11, 2022

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1474 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program Metal Studio (A21) može raditi i pod AutoCAD-om 2023.

Ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki manjih problema.

 


Apr 19, 2021

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1471 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program Metal Studio može raditi i pod AutoCAD-om 2022.

Ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki manjih problema.


Dec 23, 2020

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1466 i možete je preuzeti sa stranice Download

Ovaj Build sadrži nekoliko manjih novina i ispravki od kojih se najvažnije odnose na podršku za UP i UPE profile i ispravku nekoliko manjih problema sa transformacijama sloida limova i zavrtnjevakao i ispravka manjih problema pri vađenju preseka.

Ovo je kompletna lista izmena u ovom Build-u:

* dodata je podrška za UP i UPE profile. Baza UP i UPE profila se isporučuje kao dodatna baza profila koju je moguće uvesti u glavnu bazu profila.

* male izmene u klijentskoj instalaciji kako bi se ređe dešavao problem sa nepronalaženjem servera

* Ispravka greske koja se javljala pri vađenju kosog preseka iz ukoso postavljenog štapa s limom i zavrtnjima kada su se simbol zavrtnjeva postavljali na pogresnom mestu.

* Ispravka greske s vadjenjem preseka sa stapom u preseku i limom u preseku ako je nulti lejer crteža bio nevidljiv.


Apr 10, 2020

Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2021 i možete je preuzeti sa stranice Download

Oznaka nove verzje je "A21" i raspoloživa je samo u 64-bitnoj varijanti.


May 17, 2019

Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2020 i možete je preuzeti sa stranice Download

Postojeća grana sa oznakom "A19" od sada podržava i AutoCAD 2019 i AutoCAD 2020.


May 28, 2018

Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2019 i možete je preuzeti sa stranice Download

Oznaka nove verzje je "A19" i raspoloživa je samo u 64-bitnoj varijanti.


Jul 10, 2017

Objavljena je verzija programa Metal Studio kompatibilna sa AutoCAD-om 2018 i možete je preuzeti sa stranice Download

Oznaka nove verzje je "A18" i raspoloživa je samo u 64-bitnoj varijanti.


Nov 16, 2016

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1460 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program Metal Studio može raditi i pod AutoCAD-om 2017. Metal Studio za AutoCAD 2017 je objavljen samo u vidu 64-bitne verzije. Ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki a format fajla nije menjan u odnosu na prethodni Build.


Feb 09, 2015

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1457.

Novi Build sadrži više novina od kojih su najvažnije uvoz i izvoz konfiguracionih fajlova i pojednostavljena kontrola i uređjenje korisničkog intefejsa AutoCAD-a. Zajedno sa novim Build-om, objavili smo i novu liniju programa Metal Studio komapatibilnog sa aktuelnom generacijom programa AutoCAD koja je počela sa AutoCAD-om 2015. Ime ove linije je A15 i dostupna je svim korisnicima programa Metal Studio. Osim ovih novina, novi Build sadrži i veći broj optimizacija i ispravki grešaka. Detaljniji spisak novina u ovom Buildu:

  • Uvedene su dve nove komande – “Izvoz konfiguracionih fajlova” i “Uvoz konfiguracionih fajlova” sa kojima se mogu prenositi, čuvati i uvoziti konfiguracioni fajlovi
  • Uvedena je interna komanda mscui koja se poziva sa komandne linije i koja u svakom trenutku može oporaviti i rekonstruisati menije, toolbarove i ribone
  • Ispravka kotiranja lukova u radioničkom crtežu, nije se opštovala razmera
  • Ispravka pri iscrtavanju entiteta u slučaju da su lejeri tih entiteta isključeni
  • Onemogućavanje presnimavanja “default” konfiguracija podataka u nekim dijalozima
  • U nekim slučajevima se nije prepoznavala tekuća konfiguracija vara
  • Pri promeni pozicije jedne instance, dodatna količina iz stare pozicije se ne prenosi u novu poziciju.

Apr 11, 2013

Objavljena je nova verzija programa - Build 1404.

Ova verzija sadrži nekoliko unapredjenja izvestaja rekapitulacije, unapredjena je sveukupna stabilnost programa i rešeni su problemi koji su se javljali nakon upotrebe komande "purge" Od ovog Build-a uvodi se novo izdanje programa Metal Studio pod imenom A13 koje je kompatibilno sa programom AutoCAD 2013 i 2014, i koje će biti kompatibilno i sa narednim verzijama iz ove aktuelne generacije programa AutoCAD.