ArmCAD

Vesti

Dec 06, 2022

Objavljen je ArmCAD 7.1 (Build 7115) koji donosi nove funkcije i veći broj unapređenja i ispravki, i možete je preuzeti sa stranice Download

Najznačajnije novine koje donosi ova verzija su: nova komanda „Pregledač oplata“, nova vrsta spojnica „fiksne spojnice“, novi filter vidljivosti i još jedno krupno unapređenje u optimizaciji plana sečenja mreža kao i veći broj ispravki do sada uočenih problema.
Od ovog Builda ArmCAD 7 može raditi i pod BricsCAD-om v23.

Kompletan spisak izmena u ovom Build-u:

 • Nova funkcionalnost – Nova komanda: „Pregledač oplata“. Predstavlja plivajući dijalog koji služi za prikazivanje i menjanje tekuće oplate i za pokretanje nekoliko funkcija koje se odnose na menjanje vidljivosti i prikazivanje izveštaja za tekuću oplatu. Komanda je dostupna u svim verzijama za AutoCAD i verzijama za BricsCAD od v21 i novijima.     
 • Nova funkcionalnost – Fiksne spojnice. To su spojnice za nastavljanje armature koje se isporučuju već instalirane na krajevima šipki. U programu se obeležavaju kao „Spojnice*“ i sastavni su deo pozicije šipki.     
 • Nova funkcionalnost – U dijalog za vidljivost dodat je novi filter Samo instance sa uključenim ‚Obostrano’ (odnosi se i na šipke, mreže i konstruktivnu armaturu)     
 • Unapređenje funkcionalnosti – napravljeno je novo unapređenje izrade plana sečenja koje može napraviti značajnu uštedu i povećanje iskorišćenosti mrežaste armature.     
 • Ispravak greške koji se javljao nakon komande za Promenu oplate i pozicije. U nekim slučajevima, kada se neka pozicija prebacivala u drugu oplatu preko postojeće pozicije, pozicija koja je menjala oplatu ostajala je u svojoj staroj oplati.     
 • Rešen problem sa pogrešnim odabirom fonta koji se koristio za ispis opisa kolona u izveštaju izvezenog na crtež.     
 • Ispravak greške u komandi za vađenje poprečnog preseka koja se ispoljavala u nepravilnom rasporedu presečene podužne armature u slučaju da presek obuhvata dve ili više uzengija.     
 • Izmena i popravak podrazumevanog položaja glavne kote specifikatora šipke sa 3D geometrijom.     
 • Ispravljeno je određivanje najpogodnije transformacije za prikaz specifikatora šipke sa 3D geometrijom.     
 • Ispravak problema koji je izazivao nemogućnost učitavanja crteža ako je sadržao mrežastu armaturu koja je u planu sečenja imala parčad manju od tolerancije.     
 • Ispravka greške u komandi za Uvoz konfiguracionih fajlova iz arhive konfiguracionih fajlova (*.acf) koja nije nije dobro radila kada je ACF sadrzavala CFG fajlove ArmCAD-a 6.     
 • Omogućeno i automatsko uvoženje konfiguracionih fajlova i iz verzija AutoCAD-a i BricsCAD-a (B21 i B22 i A21).     
 • Ispravak greške u komandi Zbirna rekapitulacija  koja se javljala ako je u tekucem fajlu, u formatiranju izvestaja, ukljuceno prikazivanje izvestaja "Rekapitulacija po oplatama", koja je izazivala da se izvestaj tekuće oplate nepotrebno prikazuje u izveštaju zbirne rekapitulacije.     
 • Ispravak problema koji je izazivao rušenje programa pri formiranju izveštaja u slučaju postojanja pozicije spiralne šipke sa neispravnom geometrijom kod koje je korak spirale bio duži od dužine spirale.     
 • Izgled mreze u preseku u izveštaju specifikacijemreža- za ovu kolonu je omogućeno menjanje jedinica i broja decimala za ispisivanje duzina segmenata.     
 • Ispravak dvostrukog štampanja tabele podupiraca, i sa izvestajem Šipke – rekapitulacija i sa izvestajem Navoji i spojnice – rekapitulacija.     
 • Ispravka problema u dijalogu za Uređivanje poprečnog preseka koje nije funkcionisalo na primeru u kojem je DCS (Display Coordinate System) bio pomeren iz podrazumevanog položaja.     
 • Ispravljen problem sa asocijativnim dimension-lines-ima u BricsCAD-u.
 • Izmena koja je napravljena popravlja ponašanje za entitet Poprečni presek.     
 • Ispravka transformacije prikaza za crtanje šipke promenljive pozicije u izveštaju, kako bi bila usklađena s odabranim prikazom u bazi pozicija, u prikazu podešavanja za izveštaj.     
 • Ispravak problema pri gripovanju malih oznaka pozicija na krajevima šipki. Male oznake pozicija je bilo moguće pomerati samo ako ni jedna druga grip tačka nije bila odabrana.
 • Ispravak funkcionisanja Zbirne rekapitulacije za za SNIP propis. U nekim slučajevima je dolazilo do rušenja programa.     
 • Ispravka problema pri razvlačenju simbola šipke na konstantnoj seriji u osnovi, da kada simbol šipke vise nema preseka s linijom serije ne izbacuje simbol van serije. 

 


Jul 12, 2022

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 7 - Build 7069

Od ovog Builda omogućeno je pravljenje izveštaja specifikacije savijenih mreža sa iscrtavanjem oblika savijanja i sa obeležavanjem mesta savijanja u planu sečenja, napravljeno je veliko unapređenje u algoritmu za pravljenje plana sečenja mreža, poboljšanje algoritma za određivanje pogleda za prikazivanje 3D šipke u specifikaciji i još nekoliko novih funkcija, unapređenja i ispravki.


Ovo je kompletna lista izmena u ovom Build-u:

 • Nova funkcionalnost - Savijene mreže – omogućeno pravljenje izveštaja specifikacije savijenih mreža (sa iscrtavanjem oblika savijanja i sa obeležavanjem mesta savijanja u planu sečenja).
 • Nova funkcionalnost - U dijalogu za ručno pravljenje promenljive pozicije (koji se otvara iz dijaloga Baze pozicija) - uvedena je mogućnost unosa parametara Fna i Fnb (strele lukova) čime je omogućeno da funkcija promene bude lučna.
 • Nova funkcionalnost - Dodata je mogućnost ubacivanja praznog reda u sedam izveštaja. Prazni red se ubacuje između poglavlja s različitim oplatama.
 • Napravljeno je poboljšanje opšteg algoritma za izradu plana sečenja. Sada se i u ovom postupku mogu iskoristiti pravougaona udubljenja unutar samih parčića što može dovesti do veće iskorišćenosti i manje otpada mreža.
 • Poboljšanje algoritma za određivanje dobre transformacije za prikaz 3D šipke u specifikaciji.
 • Ispravka greške pri vađenju preseka zbog koje se iz nekih preseka greda presek nije mogao izvaditi ili je vađenje preseka izazivalo rušenje programa.
 • Izmena koja se odnosi na povećanje stabilnosti programa prilikom iscrtavanja crteža koji ima spoljne reference – to je situacija kada se više crteža otvara istovremeno.
 • Ispravka greške zbog koje nije radilo gripovanje kraja šipke ukoliko je na kraju šipke bio pokazivač sa znakom +.
 • Ispravka greške prilikom isključivanja pojedinih izveštaja rekapitulacije mreže po oplatama, kada je bilo isključeno "Nova strana za svaku oplatu". Ispravka iscrtavanja skaliranog specifikatora mreze u preseku. Vrednosti u kotama su se prikazivale skalirane.

 


May 04, 2022

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6336 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2023.

Osim toga ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki.

Ovo je kompletna lista izmena u ovom Build-u:

 • A21 varianta programa ArmCAD 6 od sada podržava  i AutoCAD 2023
 • otklonjen problem koji je mogao izazvati rušenje programa tokom rada u izveštaju plana sečenja mreža.
 • ispravak problema koji je mogao izazvati rušenje programa pri uvozu mreža iz Towera
 • u nekim slučajevima nakon trima i extenda nije se automatski osvežavao crtež
 • ispravak problema pri vađenju preseka serije u osnovi gde je širina bila manja od simbola na seriji što je izazivalo obrtanje simbola.
 • u dijalogu pozicija oplata proširena kolona za redne brojeve

 

 

 


Feb 28, 2022

ARMCAD 7 - nova generacija našeg programa za crtanje detalja armiranja upravo objavljena

Obaveštavamo Vas da je nova generacija našeg programa za crtanje detalja armiranja upravo objavljena.

 

ARMCAD 7 je nastao kao rezultat našeg višegodišnjeg rada na razvoju programa ARMCAD 6 i predstavlja njegovo sveobuhvatno unapređenje i omogućava brži, lakši i tačniji proces crtanja detalja armiranja.


Na ovom mestu možete preuzeti PDF dokument sa osnovnim informacijama o novoj verziji koje uključuju i prikaz najvažnijih novina:

 


Na download stranici može se preuzeti funkcionalna DEMO verzija programa ARMCAD 7.

Za sve korisnike programa ARMCAD 6 koji su licencu za program kupili posle 30.06.2021. godine, nadogradnja na program ARMCAD 7 je besplatna. Besplatna nadogradnja se odnosi samo na kupce koji su u periodu od 30.06.2021. kupili novu licencu ARMCAD-a 6, a ne važi za korisnike koji su u tom periodu nadogradili svoje licence starijih verzija programa ARMCAD 2000 ili ARMCAD 2005 na ARMCAD 6.

Za korisnike koji su posle 01.01.2022. nadogradili svoje licence  ArmCAD-a 2000 i ArmCAD-a 2005 na ArmCAD 6, pri nadogradnji na ArmCAD 7 biće odobren popust od  50%.


Cena licenci (pojedinačnih i mrežnih) programa ARMCAD 7 će ostati jednake cenama koje su važile za program ARMCAD 6.


Dec 22, 2021

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6336.

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod BricsCAD-om v22

 

Osim toga ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki od kojih su najvažnije: otklanjanje uzroka koji je izazivao rušenja programa pri brisanju entiteta u BricsCAD-u, ispravak pogrešnog gripovanje serija u presecima prilikom kopiranja, ispisivanje ispravnih jedinica u planu sečenja mreža pri izvozu u RTF,..

 

 

 

Ovo je kompletna lista izmena u ovom Build-u:

 

 • ispravak problema sa neispisivanjem prečnika šipke kada se nad pozicijom koja ima posebno oblikovanje izvrši promena pozicije
 • pri izvozu izvestaja plana secenja u RTF, dimenzije mreža su se prikazivale u metrima a ne u jedinicama koje je zadao korisnik (u slučaju ako je opcija "Ispis oplate na novoj stranici“ bila uključena)
 • u Autocad-ovima koji su lokalizovani na neki drugi jezik (npr ruski) javljao se problem sa internim komandama za selekciju (na primer u komandama kota, ili vadjenje preseka) koje se nisu mogle koristiti . Problem je bio u AutoCAD-u a mi smo napravili zaobilazno rešenje.
 • ispravak greške pri pravljenju šipke sa geometrijom koja već postoji (crtana u obrnutom smeru). Ako se pri tome odluči da se koristi postojeća pozicija, polozaj nove šipke je bivao promenjen.
 • ispravak copy-paste serija u poduznom i poprecnom preseku. Prilikom dragovanja prikazivala se serija na pogresnom mestu. (pojava je uočena samo u verzijama za AutoCAD-u 2021. ili 2022.)
 • ispravak greške koja je izazivala rušenje programa pri brisanju velikog broja entiteta odjednom. Rušenje programa se javljalo samo u verzijama za BricsCAD.
 • ispravak greške koja se javlaja prilikom copy-paste (Ctrl+C, Ctrl+V) delova crteža iz jednog u drugi crtež. Problem se javljao samo u verzijama za AutoCAD 2010-2016.

 


Apr 15, 2021

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6330

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2022.

 

Najvažnija novina je unapređenje algoritma za optimizovanje plana sečenja mreža. Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži i par ispravki.

 


Nov 16, 2020

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6326.

Ovaj Build sadrži i nekoliko manjih ispravki od kojih su najvažnije: značajno ubrzano otvaranje dijaloga za proizvoljnu i tipsku šipku, ispravka postupka sortiranja šipki u bazi pozicija po kriterijumu dužine, ispravka postupka sortiranja pri dodeli indeksa sečenja mreža.

 

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod BricsCAD-om v21

Ovo je kompletna lista izmena u ovom Build-u:

* značajno ubrzanje otvaranja dijaloga za proizvoljnu i tipsku šipku. Usporenje je izazivalo punjenje liste sa slobodnim pozicijama (10 hiljada). Sada se lista puni samo delimično na kraju se postavlja opcija „Još...“ za učitavanje ostalih slobodnih brojeva pozicijama

* ispravak postupka sortiranja šipki u bazi pozicija šipki po kriterijumu dužine. Uslučajevima da se crtež crtao u razmeri 1ACU=1mm moglo je doći do situacje da šipke nisu dobro sortirane

* ispravak postupka generisanja indeksa sečenja mreža. Redosled generisanja indeksa sečenja je sada zavisan od rednih brojeva pozicija mreža.

* na kotau poprečnog preseka (tip „Proizvoljno“) nije uticao koeficijent dodatnog skaliranja kote

* ispravka greške koja je mogla uticati na pogrešno ravnanje kote specifikatora (ako je bila prikazana u dva reda)

* unapređena kontrola ispravnosti podataka u bazi i poboljšano uklanjanje neispravnih veza između entiteta.


Apr 08, 2020

Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa AutoCAD-om 2021.

Oznaka nove verzje je "A21" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.


Jan 28, 2020

Objavljena je verzija programa ArmCAD 6 kompatibilna sa BricsCAD-om v20.

Oznaka nove verzje je "B20" i raspoloziva je samo u 64-bitnoj varijanti.


Jun 12, 2019

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6321.

Ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki i unapređenja koji se odnose na plan sečenja šipki, plan sečenja mreža i instalaciju.