ArmCAD

Vesti

Mar 29, 2006

Objavljena je nova verzija programa - Build 1608.

Novine u ovoj verziji:

 • Omogućeno grupisanje oplata i pravljenje rekapitulacija na osnovu tako napravljenih grupa oplata.
 • Omogućeno formiranje plana sečenja mreža jedinstveno za sve oplate (ili grupu oplata).
 • Povećan broj načina povijanja armature pri importu armature ploča.
 • Nove opcije u izveštaju - zadavanje broja početne stranice izveštaja, zaobljeni prikaz šipki u specifikaciji, podešavanje redosleda specifikacije i rekapitulacije.
 • Dve nove vrste sortiranja pozicija šipki - po vrsti i po prečniku armature.
 • Novi filter za vidljivost - po vrsti i prečniku armature..
 • Prelazak na rad sa najnovijim HASP drajverima. Od ove verzije korisnici sa mrežnom licencom moraće da koriste HASP Licence Manager 8.31 ili noviji (koji se može preuzeti sa stranice "Downloads").
 • Završen je rad na izradi novog, dopunjenog uputstva za rad sa programom. Uputstvo možete preuzeti sa stranice "Downloads".

Osim ovoga, urađeno je znacajan broj poboljšanja, izmena i ispravki, predloženih od strane korisnika, neke od njih su:

 • Poboljšano gripovanje i 'stretch'-ovanje serija.
 • Dopušteno menjanje faktora širine u tekst stilovima kota.
 • Poboljšan prikaz šipki sa 3D geometrijom u specifikaciji.
 • Ispravljen copy/paste problem multisegmentnih kota.
 • Specifikator nije poštovao razmeru reprezenta od koga je potekao.
 • Ispravljeno ponašanje nekih komandi pri promenjenom UCS-u.

Dec 30, 2005

Objavljena je nova verzija programa - Build 1505

Novine u ovoj verziji:

 • Import armature (greda i ploča) usvojene u programu Tower - verzija 5.5 (uključujući i 3d prikaz armature greda)

Ostale manje promene su: mogućnost rotacije uzengija u komandi za vađenje preseka i mogućnost dodatnog podešavanja izgleda konstantne serije u osnovi.


Dec 16, 2005

Objavljena je nova verzija programa - Build 1404.

Novine u ovoj verziji:

 • Konverzija fajlova iz programa ArmCAD 2000.

Osim ovoga, urađeno je nekoliko poboljšanja, izmena i ispravki, predloženih od strane korisnika, kao sto su: vađenje poprečnog preseka iz greda - sada se uzengije razmatraju kao da im se dimenzije odnose na gabarit, a ne kao do sada po osi, mogućnost podešavanja veličine tačkica pri štampi (poprečni presek i serije u poprečnom preseku), ispravka ispisa u specifikatoru za serije - sada poštuje jedinice za ispis razmaka, itd...


Oct 11, 2005

Objavljena je nova verzija programa - Build 1311.

Promene u ovoj verziji:

 • Pravljenje složenih elemenata (Wizard-i)- temeljna stopa i trakasti temelj.
 • Povećana funkcionalnost mreža u poprečnom preseku - omogućen definisanje oblasti i njeno popločavanje.
 • Automatizovano obeležavanje poprečnih preseka - simboli sa raznovrsnim i prilagodljivim prikazom i sa automatskim imenovanjem/numerisanjem i prikazom razmere.
 • Komanda koja olakšava pokrivanje lučnih oblasti lučnim šipkama - konstantnim ili promenljivim serijama u osnovi.
 • Pomoćne linije - nastale ofsetovanjem linija, polilinija, krugova ali i ArmCAD-ovih entiteta: šipki i serija.
 • Alternativni način definisanja promenljive pozicije - ručnim zadavanjem funkcije promene dužine segmenata šipke.
 • Crtački parametri (boje, imena fontova, velicine tekstova, izgled simbola) se ugrađuju u crtež tako da je omogućeno prenošenje konfiguracije sa računara na računar kao i održavanje originalnog izgleda crteža pri prenošenju na drugi racunar
 • Postavljanje specifikatora uz poštovanje 'orto' moda.

Popravljeno je i nekoliko grešaka - problem sa brisanjem oplate koja nije prazna, problem sa ArmCAD-ovim tekst-stilovima koji nastaje posle komande 'PURGE' kao i nekoliko manjih gresaka prijavljenih od strane korisnika.


Sep 03, 2005

Objavljena je komercijalna verzija programa sa oznakom build 1207. Objavljena je BESPLATNA FUNKCIONALNA DEMO verzija programa ArmCAD 2005.

NULL