Metal Studio

O programu

Metal Studio, program za crtanje metalnih konstrukcija

Metal Studio je savremeni alat za izradu visokoprofesionalnih crteža metalnih konstrukcija i radi na platformi AutoCAD-a. Program Metal Studio omogućava kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije uključujući kompletnu i detaljnu specifikaciju i rekapitulaciju i radioničke crteže.
Velika lakoća korišćenja, jednostavnost i brzina u radu, velika funkcionalnost i fleksibilnost, uspešno su spojeni u programu Metal Studio. Visoki stepen integracije sa programom AutoCAD omogućava da se kompleksni entiteti napravljeni programom Metal Studio ponašaju kao standardni entiteti AutoCAD-a.

Funkcionalnost

• modeliranje štapova sa velikim brojem različitih poprečnih preseka - valjanih, zavarenih, hladnooblikovanih, jednostrukih i višestrukih, a baze poprečnih preseka su proširive i otvorene za menjanje

• modeliranje ravnih i savijenih limova proizvoljne geometrije

• automatsko pozicioniranje i brojanje elemenata

• obeležavanje elemenata uz mogućnost izbora iz velikog broja stilova obeležavanja.

• oblikovanje elemenata različitim načinima - definisanjem otvora, odsecanjem, zasecanjem, bušenjem, produžavanjem, prodorom drugim entitetom, dodavanjem, brisanjem i pomeranjem čvornih tačaka


 

• automatsko određivanje vidljivih i nevidljivih ivica

• modeliranje spojeva sa zavrtnjima - paralelno i radijalno raspoređivanje, rupe koje dopuštaju pomeranje zavrtnjeva u jednom pravcu, postavljenje navrtki i podložnih pločica, postavljenje ankera, veliki broj simbola za obeležavanje, baze raspoloživih zavrtnjeva su proširive i otvorene za lako menjanje

• modeliranje varova i njihovo obeležavanje u skladu sa standardima, ali i mogućnost definisanja sasvim proizvoljnog stila obeležavanja

• mogućnost kopiranja spojeva sa zavrtnjima i varovima i njihova primane na drugo mesto u modelu

• vađenje preseka kroz jedan ili više elemenata istovremeno

• vađenje podužnih pogleda i podužnih i poprečnih preseka uz zadavanje dubine gledanja

• kreiranje slika detalja i preseka u izabranoj razmeri

• automatska izrada radioničkih crteža, detaljno iskotiranih i obeleženih

• automatska izrada projektne dokumentacije koja obuhvata specifikaciju i rekapitulaciju materijala, težine, dužine, površine za farbanje (po sklopovima, za ceo crtež ili za više crteža odjednom)

• 3D vizualizacija i render

• uvoz geometrije iz programa Tower

• automatizovano konstruisanje većeg broja tipskih i karakterističnih elemenata - detalja veze, limova ukrućenja, čeonih limova ...

Način rada

Metal Studio donosi inovativan koncept istovremenog 3D modeliranja i 2D detaljisanja koji omogućava lakši i brži rad uz veću mogućnost prilagođavanja krajnjeg proizvoda - 2D crteža, istovremeno zadržavajući visoki stepen automatizma.

Praktičnost ovog koncepta ogleda se u velikoj lakoći kreiranja modela koje se izvodi ravanskim crtanjem. Uz upotrebu izuzetno jednostavnog i razumljivog sistema prostornog ravnanja, moguće je veoma brzo doći do željenog modela. Modeliranje se odvija po sklopovima i nije uslovljeno postojanjem celog prostornog modela.

 
Efikasnost se ogleda u povećanoj brzini rada - sve što se crta, crta se tako da predstavlja finalni proizvod, 2D crtež. Rezultati rada su odmah vidljivi i spremni za štampu. U 2D prikazu ne postoji razlika između crteža modela i crteža detalja. U svakom trenutku moguće je prebacivanje u 3D režim i dobijanje realističnog 3D prikaza.

 
Fleksibilnost se ogleda u mogućnosti programa da usled naknadne promene modela automatski ažurira sve 2D crteže. Pored toga, omogućeno je menjanje generisanih 2D crteža naknadnim kotiranjem, obeležavanjem, dodavanjem i brisanjem, i sve to uz dalje zadržavanje njihovog automatskog ažuriranja usled bilo kakve promene na modelu.
Definisanje i mogućnost korišćenja proizvoljnih stilova kotiranja i obeležavanja, povećava upotrebljivost i obezbeđuje veliku prilagodljivost zahtevima korisnika.

Jednostavnost korišćenja

Naše dugogodišnje opredeljenje u pravljenju lako razumljivih, brzih za za učenje, ali istovremeno veoma funkcionalnih i mogućnostima bogatih programa, koje godinama potvrđujemo programima Tower i ArmCAD, u potpunosti je došlo do izražaja pri projektovanju i pravljenju programa Metal Studio. Bliski kontakt sa našim korisnicima pružio nam je informacije o stvarnim željama i potrebama korisnika, a u razvoju programa je učestvovao veći broj stručnjaka sa bogatim iskustvom u projektovanju.

Neophodna konfiguracija računara

• Windows 7, 8, 10, 11


AutoCAD 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ili 2016 (32-bit ili 64-bit), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ili 2024 (64-bit) (LT verzije AutoCAD-a nisu podržane)