Tower

Downloads

Tower 8 - Program

Registrovani korisnici programa Tower 8 sa ovog mesta mogu preuzeti najnoviju verziju. Za rad programa je potreban HASP ključ.

Za rad programa neophodno da na računaru bude instaliran Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 10.

Tower 8 Professional
• Za korisnike sa licencom za Professional konfiguraciju • Build 8440 • Objavljeno 04.11.2021. • Za 32-bit i 64-bit Windows 7, 8 i 10 • ZIP arhiva 63.6 MB •
Tower 8 Expert
• Za korisnike sa licencom za Expert konfiguraciju • Build 8440 • Objavljeno 04.11.2021. • Za 64-bit Windows 7, 8 i 10 • ZIP arhiva 62.7 MB •
Tower 8 Lite
• Za korisnike sa licencom za Lite konfiguraciju • Build 8440 • Objavljeno 04.11.2021. • Za 32-bit i 64-bit Windows 7, 8 i 10 • ZIP arhiva 63.6 MB •

Cenovnik

Ovde možete pogledati cenovnik naših programa, sa cenama koje važe za teritoriju Srbije i Crne Gore. Ostale informacije možete dobiti od najbližeg predstavnika Radimpex-a.

Cenovnik za područje Srbije i Crne Gore
• PDF dokument 268 kB • objavljeno 01.11.2019 •