Tower

Downloads

Tower 8 - Program

Registrovani korisnici programa Tower 8 sa ovog mesta mogu preuzeti najnoviju verziju. Za rad programa je potreban HASP ključ.

Za rad programa neophodno da na računaru bude instaliran Windows 7, Windows 8, Windows 10 ili Windows 11.

Tower 8 Professional
• Za korisnike sa licencom za Professional konfiguraciju • Build 8577 • Objavljeno 21.03.2024. • Za 32-bit i 64-bit Windows 7, 8, 10 i 11 • ZIP arhiva 66.0 MB •
Tower 8 Expert
• Za korisnike sa licencom za Expert konfiguraciju • Build 8577 • Objavljeno 21.03.2024. • Za 64-bit Windows 7, 8, 10 i 11 • ZIP arhiva 65.2 MB •
Tower 8 Lite
• Za korisnike sa licencom za Lite konfiguraciju • Build 8577 • Objavljeno 21.03.2024. • Za 32-bit i 64-bit Windows 7, 8, 10 i 11 • ZIP arhiva 66.0 MB •

Cenovnik

Ovde možete pogledati cenovnik naših programa, sa cenama koje važe za teritoriju Srbije i Crne Gore. Ostale informacije možete dobiti od najbližeg predstavnika Radimpex-a.

Cenovnik za područje Srbije i Crne Gore
• PDF dokument 60 kB • objavljeno 04.02.2022 •