ArmCAD

Profesionalni softver za crtanje detalja armiranja, automatsku specifikaciju i rekapitulaciju armaturnih šipki i mreža i izradu planova savijanja i sečenja sa optimizacijom utroška.

  • DWG kompatibilan, program se ugrađuje u Autodesk-ov AutoCAD ili Bricsys-ov BricsCAD.
  • Jednostavan za korišćenje i podešavanje prema različitim standardima i zahtevima
  • Potpuno automatska specifikacija i rekapitulacija, plan sečenja šipki i mreža sa optimizacijom utroška
  • Razvrstavanje, pozicioniranje, obeležavanje, kotiranje, oblikovanje, sidrenje armature
  • Automatsko pokrivanje oblasti proizvoljnog oblika serijama šipki ili mreža

Aktuelna preuzimanja

ArmCAD 7 (A21.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2021, AutoCAD 2022, AutoCAD 2023 i AutoCAD 2024 • Build 7121 • Objavljeno 29.05.2023. • ZIP arhiva 44.5 MB •
ArmCAD 7 (A19.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2019 i AutoCAD 2020 • Build 7121 • Objavljeno 02.06.2023. • ZIP arhiva 45.1 MB •
ArmCAD 7 (B24.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa BricsCAD v24 • Build 7122 • Objavljeno 30.11.2023. • ZIP arhiva 44.5 MB •
ArmCAD 7 (B23.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa BricsCAD v23 • Build 7121 • Objavljeno 02.06.2023. • ZIP arhiva 44.6 MB •
ArmCAD 6 (A21.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2021, AutoCAD 2022 i AutoCAD 2023 • Build 6339 • Objavljeno 04.05.2022. • ZIP arhiva 41.5 MB •
ArmCAD 6 (A19.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2019 i AutoCAD 2020 • Build 6339 • Objavljeno 04.05.2022. • ZIP arhiva 42.1 MB •
ArmCAD 6 (B22.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa BricsCAD v22 • Build 6339 • Objavljeno 04.05.2022. • ZIP arhiva 41.6 MB •
ArmCAD 6 (B21.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa BricsCAD v21 • Build 6339 • Objavljeno 04.05.2022. • ZIP arhiva 42.1 MB •
Uputstvo za ArmCAD 7 (srpski jezik)
• PDF dokument 27.6 MB • objavljeno 01.12.2022 •
Uputstvo za ArmCAD 6 (engleski jezik)
• PDF dokument 24.6 MB • objavljeno 29.09.2014 •

Iz galerije programa ArmCAD Galerija

Najnovije vesti Još vesti

Jun 03, 2023 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 7 - Build 7121 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 7 (A21) može raditi i pod AutoCAD-om 2024 Osim toga ovaj Build sadrži nekoliko ispravki manjih problema prijavjenih od strane korisnika  


Dec 06, 2022 ArmCAD

Objavljen je ArmCAD 7.1 (Build 7115) koji donosi nove funkcije i veći broj unapređenja i ispravki.

Najznačajnije novine koje donosi ova verzija su: nova komanda „Pregledač oplata“, nova vrsta spojnica „fiksne spojnice“, novi filter vidljivosti i još jedno krupno unapređenje u optimizaciji plana sečenja mreža kao i veći broj ispravki do sada uočenih problema.Od ovog Builda ArmCAD 7 može raditi i pod BricsCAD-om v23. Detaljnije


Jul 12, 2022 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 7 - Build 7069

Od ovog Builda omogućeno je pravljenje izveštaja specifikacije savijenih mreža sa iscrtavanjem oblika savijanja i sa obeležavanjem mesta savijanja u planu sečenja, napravljeno je veliko unapređenje u algoritmu za pravljenje plana sečenja mreža, poboljšanje algoritma za određivanje pogleda za prikazivanje 3D šipke u specifikaciji i još nekoliko novih funkcija, unapređenja i ispravki. Detaljnije


Projekti korisnika Projekti korisnika