"Sarajevo City Center" - Sarajevo - Bosna i Hercegovina

Hotelsko - poslovno - tržni kompleks – 100000 m2

Poslovno-tržni centar Sarajevo City Centar u Sarajevu građen je 2008 – 2014 godine. Površine 100000 m2.  Ukupna spratnost objekta je 25 etaža od kojih je 5 podzemnih a 20 nadzemnih. Dimenzije objekta su 160 x 56 m. Objekat je pomoću dilatacionih razdelnica podeljen na tri zasebna dijela od kojih je toranj temeljen na šipovima. Statički sistem objekta je kombinovani sa AB jezgrima, visokostijenim nosačima i okvirima. U sklopu projekta je urađena i zaštitna konstrukcija.
Odgovorni projektant je Fadil Biberkić, dipl.ing.građ. (Fabing d.o.o., Sarajevo, www.fabing.ba)
Korišteni programi su Tower, ArmCAD i Metal Studio.