Metal Studio

Vesti

May 31, 2011

Objavljena je nova verzija programa - Build 1314.

Ova verzija sadrži veći broj izmena, novina i unapređenja uključujući automatizovano formiranje četiri vrste složenih elemenata-veza.
Osim funkcionalnih promena ova verzija sadrži i značajan broj ispravki greška uočenih u prethodnoj verziji.

Lista novina u ovoj verziji je sledeća:

 • složeni element : bocni spoj greda I profila
 • složeni element : veza stuba i grede
 • složeni element : montažni nastavak
 • složeni element : osnova stuba
 • kopiranje veza
 • savijeni lim
 • mogućnost iscrtavanja svih entiteta jednog sklopa jedinstvenom bojom
 • mogućnost kotiranja zavrtnjeva i u stapovima i u limovima u preseku
 • eksport izveštaja u RTF
 • automatska instalacija hasp drajvera

Feb 18, 2011

Objavljena je nova verzija programa - Build 1224.

Ova verzija sadrži veći broj izmena, novina i unapređenja. Osim ovih funkcionalnih promena ova verzija sadrži i značajan broj ispravki grešaka uočenih u prethodnoj verziji.

Lista novina u ovoj verziji je sledeća:

 • 3D import geometrije iz Tower-a
 • Uvedeno prikazivanje razvijenog omotaca štapa cevastog i kružnog preseka u okviru radioničkog crteža
 • Proizvoljni reprezent štapa
 • Ukrućenje rebra štapa
 • Visinska kota
 • Grupisanje kolona u izveštajima specifikacije i rekapitulacije
 • Uvedena mogucnost da se upotrebom komande za vađenje preseka ne prave preseci već da se vrši kopiranje sa rotacijom za 90 stepeni.
 • Trim i ekstend sada uvažavaju naše entitete kao granice
 • Mogućnost isprekidanog crtanja linije vara u izgledu
 • Dodato automatsko određivanje vidljivosti i zaklonjenosti nad entitetima koji su napravljeni pri operaciji vađenja detalja i vađenja preseka
 • Dodata opcija zadavanja ugla koji definiše izgled trougla strelice kote
 • Mogućnost definisanja I korišćenja proizvoljnih poprečnih preseka
 • Omogućen prikaz toltip-ova štapova i limova na crtežu ispod kursora miša.
 • Unapređen način za definisanje dubine rupe zadate komandom "rupa"
 • Dodato novih 8 tipova linija - isprekidane linije sa 2x i 5x povećanim razmakom
 • Dodata mogućnost prikazivanja "skraćenog opisa sklopa" pri označavanju pozicija
 • Unapređenja u bazi profila - spajanje dve baze profila, preimenovanje familije profila
 • Mogucnost prikazivanje uvećanja tezine i u tabeli specifikacije štapova i limova
 • Mogućnost definisanja GOST profila. Isporučuje se i baza GOST vruće valjanih profila (I, L, C) koja se ne učitava automatski

Oct 15, 2010

Objavljena je nova verzija programa - Build 1110.

Ova verzija sadrži veći broj izmena među kojima su 8 novih komandi i 21 novina i promena u funkcionalnosti postojećih komandi. Osim ovih funkcionalnih promena ova verzija sadrži i značajan broj ispravki grešaka uočenih u prethodnoj verziji.

Lista novina u ovoj verziji je sledeća:

Nove komande (8):

 1. Komanda za ravnanje entiteta - komanda koja omogućava prostorno poravnavanje štapova i limova sa drugim štapovima i limovima.

 2. Kote zavrtnjeva - dodata je nova vrsta kota za označavanje zavrtnjeva i dodata mogućnost definisanja sopstvenih stilova kotiranja.

 3. Proizvoljna kota - nova vrsta kote koja može sadržati proizvoljan sadržaj

 4. Generisanje zajedničke rekapitulacije za više crteža - multi-rekapitulacija

 5. Komanda za podelu štapa na izabranom mestu.

 6. Komanda za promenu konture lima - dodavanje i brisanje čvora

 7. Baza dužina zavrtnjeva - potrebne dužine zavrtnjeva će biti automatski određene uzimajući u obzir debljinu elemenata koji se spajaju i raspoložive dužine zavrtnjeva iz baze dužina.

 8. Komanda za postavljanje simbola vara koji se vidi u poprečnom preseku.

Novine i promene u funkcionalnost postojećih komandi (21):

 1. Uvedena mogućnost podešavanja lejera (slojeva) u koje će novonacrtani entiteti Metal Studija biti automatski postavljeni. Podešavanje ove opcije se vrsi u dijalogu "Funkcionalnost"

 2. Automatsko numerisanje pozicija. Mogućnost dodele istog rednog broja jednakim pozicijama iz razlicitih sklopova. Mogućnost uticanja na prioritet kriterijuma sortiranja. Automatsko numerisanje pozicija poziva se iz dijaloga za sortiranje pozicija koji se poziva u okviru funkcije "Sort" u dijalogu "Baza pozicija"

 3. Novi i postojeći stap u preseku se sada mogu zadavati i kao materijalne instanca a ne samo kao ravanski simbol u preseku.

 4. Podešavanje opreme zavrtnja - definisanje ravnih i kosih podložnih pločica (uz glavu i uz navrtku), sigurnosna navrtka. Izbor i definisanje opreme zavrtnja vrši se iz dijaloga za zadavanje serija zavrtnjeva.

 5. Dodate su nove vrste profila: C, Omega, Z jednakokraki, Z raznokraki, Sigma i Cevasti

 6. Opis kote radioničkog crteza štapa i lima može prikazivati sve ono sto i kota (uključujuci i crtež simbola profila)

 7. Dodata je još jedna vrsta ugaonog vara - "po celom preseku".

 8. Dodata nova mogućnost u dijalogu za sortiranje pozicija - za brisanje potpuno praznih pozicija (bez instanci i dodate kolièine). Pored nje ostala je i dosadasnja mogućnost brisanja pozicija kod kojih je broj komada za specifikaciju nula (n=0)

 9. Mogućnost zadavanja proizvoljne vrednosti za razmeru pri vađenju preseka i pri vađenju detalja.

 10. U dijalogu "Vidljivost" dodata su četiri nova filtera: "štap", "pogled na štap", "lim", i "pogled na lim".

 11. Uvedena je mogućnost automatskog otkrivanja i podele pozicija štapova određenih poprečnih preseka i oblikovanja krajeva, koje su zbog različitih ogledalskih transformacija njihovih instanci sadržale neindenticne štapove. Od takvih pozicija program pravi dve razlicite pozicije.

 12. Pri oblikovanju lima dodata je mogućnost pretvaranja linijskog segmenta konture u lučni i obrnuto.

 13. Kod poprečnih preseka "zavarenog" tipa omogućeno razbijanje na "ravne limove" (I - presek (vareni), T - presek, Otvoreni presek i Sandučasti presek). Fizički, od štapova ovih poprečnih preseka pravi se niz novih štapova pravougaonog poprečnog preseka.

 14. Omogućeno gripovanje pravougaonog lima koji se vidi u preseku (osnovna geometrija lima, bez oblikovanja mora da je pravougaona). Eventualna oblikovanja (uglova i ofseti segmanata) se pri tome gube.

 15. Postavljanje postojećeg lima u preseku je olakšano dodavanjem novih referentnih tacaka na sredinama ivica, odnosno na sredini gabarita.

 16. U dijalogu za podešavanje prikaza dodata je mogućnost modifikacije ugla za iscrtavanje simbola zavrtnja kako bi se mogao dobiti željeni prikaz.

 17. Promenjen način formiranja solida stapa sa lučnom osom što je znacajno ubrzalo iscrtavanje takvih štapova u 2D i 3D.

 18. U dijalogu za bazu pozicija za pozicije koje imaju podpozicije (međusobno razlicita bušenja za zavrtnje) prikazivaće se znak * pored rednog broja. Pojedinačni entiteti se u dijalogu iscrtavaju sa svojim rupama.

 19. U izvestaju specifikacije i rekapitulacije štapova i limova omogućen je izbor između normalnog i povećanog simbola preseka i izbor između popunjenog ili nepopunjenog simbola preseka.


Jul 05, 2010

Objavljena je nova verzija programa - Build 1035.

Uvedeno je nekoliko novina među kojima su najvažnije:

 • eksport izveštaja (specifikacije, rekapitulacije...) na crtež.
 • omogućavanje zadavanja razmere prilikom vađenja preseka i vađenja detalja.
 • mogućnost ubacivanja proizvoljnog broja pokazivača (nožica) u kote.
 • mogućnost gripovanja pravougaonih limova koji se vide u preseku u preseku (sa i bez oblikovanja).
 • pri vađenju detalja uključeni su i štapovi i limovi u preseku koji su obuhvaćeni oblašću detalja.
 • podatak o dužini zavrtnjeva uveden u izveštaj, uz mogućnost razvrstavanja zavrtnjeva po dužini.
 • za lim koji se vidi u preseku omogućeno skraćenje radi uklapanja u kosi entitet.
 • pri postavljanju izvađenog preseka na crtež omogućeno je poravnanje slike prema bližoj od X ili Y osa (izvodi se uz uz pritisak dugmeta CTRL).
 • u komandi za oblikovanje krajeva štapa dodata je mogućnost deselekcije već selektovanih granica stapa - ponovnim selektovanjem granice ona se deselektuje.
 • dijalog za podešavanja parametara je dobio prikaz (preview).
 • nova vrsta kote - "proizvoljna kota" - kota sa proizvoljnim sadržajem. Osim ovoga, ispravili smo i veći broj grešaka i uveli nekoliko manjih poboljšanja i optimizacija.

May 24, 2010

Zvanični početak prodaje programa Metal Studio.

Prva komercijalna verzija nosi oznaku Build 1020. Program Metal Studio je potpuno nov program i služi za izradu profesionalnih crteža metalnih konstrukcija. Za upoznavanje sa osnovnim mogućnostima programa sa stranice Download možete preuzeti besplatni funkcionalni DEMO program.