Tower

Vesti

Nov 02, 2018

Objavljivanje programa Tower 8 je zakazano za sredu 07.11.2018.

Tower 8 sadrži mnogobrojna unapređenja i nove funkcionalnosti uz zadržavanje prepoznatljive efikasnosti, svestranosti i lakoće korišćenja. Prikaz novina koje donosi program Tower 8 možete preuzeti sa stranice Download****


Oct 22, 2018

Objavljen je Tower 7 Build 7655

Najznačajnija izmena se odnosi na postupak određivanja uticaja II reda pri dimenzionisanju stubova za pomerljive konstrukcije. Osim ove izmene, ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki i manjih unapređenja.


Feb 21, 2018

Objavljen je Tower 7 Build 7650.

Najznačajnije izmene se odnose na unapređenje postupka obuhvatanja uticaja II reda u dimenzionisanju betonskih greda i stubova po EC8 (Capacity Design).

 • Izvršena je promena značenja koeficijenata uz slučajeve opterećenja u SRSS kombinacijama - Umesto dosadašnjeg značenja: kvadratni koren iz: k1xI^2 + k2xII^2 novo značenje je kvadratni koren iz: (k1xI)^2 + (k2xII)^2. U slučajevima da su koeficijenti uz slučajeve opterećenja bili 1, ova izmena neće napraviti nikakvu razliku.
 • Izvršene su izmene i u postupku i u izveštaju provere međuspratnih pomeranja. Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki i manjih unapređenja.

Dec 07, 2017

Objavljen je Tower 7 Build 7640.

Najznačajnije izmene se odnose na unapređenje alghoritma za proračun uticaja izvijanja pri dimenzionisanju po EC2 propisu i unapređenje funkcionalnosti u dimenzionisanju betonskih greda i stubova po EC8 (Capacity Design). Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki i manjih unapređenja.


Nov 29, 2017

Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima, i može se preuzeti sa stranice Download.

Rok važenja sertifikata je do 27.11.2019.


May 11, 2017

Obeležavanje 20 godina od objavljivanja prve verzije programa Tower

U saradnji sa Građevinskim fakultetom u Beogradu, u sredu 17.05.2017. sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Građevinskog fakulteta, predavanja su održali naši dugogodišnji stručni saradnici u razvoju programa Tower, docent dr. Saša Stošić i docent dr. Zoran Brujić.

Na ovom mestu (http://bit.ly/2svK7bo ) možete pronaći linkove do video zapisa održanih predavanja

Docent dr Saša Stošić, dipl. ing. građ. sa Katedre za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija Građevinskog fakulteta u Beogradu, održaće predavanje na teme:

 • prikaz mogućnosti interfejsa programa Tower 7 u otkrivanju potencijalnih slabih mesta modela konstrukcije
 • izdvojena analiza dela složene konstrukcije
 • prikaz vremenskog zapisa rezultata pokretnog opterećenja i direktne dinamičke analize

Docent dr Zoran Brujić, dipl. ing. građ. sa Katedre za konstrukcije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, održaće predavanje na temu:

 • Tower 7 - projektovanje betonskih zgrada prema Evrokodu (Eurocode 2 i Eurocode 8 sa posebnim osvrtom na Capacity Design)

Na ovom mestu (http://bit.ly/2svK7bo) možete pronaći linkove do video zapisa održanih predavanja


Mar 29, 2017

Objavljen je Tower 7 Build 7631.

Najznačajnije novine su: dimenzionisanje betonskih greda i stubova po EC8 (Capacity Design) za klase duktilnosti DCM i DCH (dostupno samo u Expert konfiguraciji programa), podrška za dimenzionisanje betonskih preseka uz upotrebu FRP (Fiber Reinforced Polymer) armature, upotpunjeni ruski seizmički propisi za seizmiku... Ovo je detaljniji spisak najvažnijih novina u programu Tower 7 Build 7631:

 • dimenzionisanje betonskih greda i stubova po EC8 (Capacity Design) za klase duktilnosti DCM i DCH (dostupno samo u Expert konfiguraciji programa)
 • podrška za dimenzionisanje betonskih preseka uz upotrrebu FRP (Fiber Reinforced Polymer) armature
 • upotpunjeni su ruski seizmički propisi za seizmiku revizijom iz 2014. godine i kao varijanta SNIP propisa, uvedeni su kazahstanski propisi za seizmiku,
 • u SIA seizmičkim propisima omogućeno je zadavanje korisnički definisane spektralne krive
 • omogućeno dimenzionisanje drvenih nosača kružnog preseka,
 • u dimenzionisanju betona PBAB87 unapređen način za računanje uticaja izvijanja za pomerljive konstrukcije
 • u dimenzionisanju betona EC2 unapređen način za računanje uticaja izvijanja je zamenjen tačnijim postupkom
 • u dijalogu za dimenzionisanje betonskog preseka dodata mogućnost preuzimanja podataka o preseku i načina armiranja izborom neke grede/stuba iz modela,
 • dodata mogućnost iscrtavanja koordinatnih osa u izvezenim 2D grafičkim blokovima,
 • u dijalozima za usvajanje armature i lokalne podatke dimenzionisanja omogućen kotiran prikaz poprečnog preseka,

Osim ovih najvažnijih novina, ovaj Build sadrži veći broj ispravki i manjih unapređenja.


Dec 10, 2015

Objavljen je Tower 7 Build 7520.

Među mnogobrojnim novinama najznačajnije su: proračun po EC3 za korisnički definisanu vrstu čelika, unapređen prikaz uticaja u indirektnim elementima za MMS i SRRS slučajeve opterećenja, prikaz ukupne transverzalne sile u ploči, nekoliko unapređenja u dimenzionisanju betona po EC2 propisima... Ovo je detaljniji spisak najvažnijih novina u programu Tower 7 Build 7520

 • mogućnost definisanja proizvoljnih vrsta čelika za proračun po EC3
 • za multimodalne seizmičke slučajeve opterećenja, za SRSS kombinacije slučajeva opterećenja kao i za njihove kombinacije sa ostalim običnim slučajevima opterećenja, omogućen prikaz uticaja u indirektnim elementima
 • dodat je novi uticaj – ukupna transverzalna sila u ploči |T| koja se dobija kao koren iz sume kvadrata sila Tz,x i Tz,y
 • omogućeno je prikazivanje relativnog ugiba greda u odnosu na proizvoljnu ravan
 • dimenzionisanje betona po EC2: za tekući slučaj opterećenja može se podesiti da se vrsta kombinacije (stalne/povremene, incidentne i seizmičke) preuzima iz šeme kombinovanja a prema tome i određuju parcijalni koeficijenti sigurnosti za materijal
 • dimenzionisanje betona po EC2: dimenzionisanje pojedinačnog preseka – za svaki zadati set sila može se dodeliti tip opterećenja (stalne/povremene, incidentne i seizmičke) na osnovu kojeg će se upotrebiti odgovarajući parcijalni koeficijent sigurnosti za materijal
 • dimenzionisanje betona po EC2: u šemi kombinovanja, za tip opterećenja „promenljivo“ omogućeno je proizvoljno unošenje koeficijenata redukcije „psi“
 • unapređen izveštaj u dijalogu šeme kombinovanja za EC2 bazirane propise dodavanjem prikaza vrste svake kombinacije iz šeme kombinovanja, izveštaja za korisnički definisane kombinacije sa prikazanim podatkom o vrsti kombinacije (stalne/povremene, incidentne i seizmičke) kao i izveštajem o kombinacijama za proračun prslina i ugiba
 • dimenzionisanje betona po EC2: omogućeno nezavisno zadavanje parcijalnih koeficijenata sigurnosti za materijal za seizmičke kombinacije (u nekim EC2 propisima, ti koeficijenti nisu jednaki koeficijentima koji se odnose na stalne/povremene)
 • editor hartije – omogućeno zadavanje „Auto Teksta“ - teksta koji će se nadovezivati na tekst naslova ili tekst potpisa bloka
 • omogućeno podešavanje broja decimala za ispis razmere u potpisu grafičkog bloka. Sekvenca %R0 (veliko R i nula) ispisuje podatak o razmeri bez decimala a %R radi kao i do sada
 • dodata mogucnost da se pri prikazivanju indirektnih elemenata ispisuje i opis elementa (dimenzije, presek)
 • u dijalogu za izbor tonova modalne analize omogućeno zadavanje podatka o koti uklještenja kako bi se procenat angažovanja mase mogao sračunavati samo na osnovu mase iznad kote uklještenja
 • za multimodalne seizmičke slučajeve opterećenja, za SRSS kombinacije slučajeva opterećenja kao i za kombinacije ovih opterećenja sa ostalim običnim slučajevima opterećenja prikaz uticaja Nn-spreg sila prikazuje vrednost rezultujućeg momenta i normalne sile
 • Unapređen izveštaj angažovanja masa za multimodalni seizmički proračun

Osim ovih najvažnijih novina, ovaj Build sadrži veći broj ispravki i manjih unapređenja.


Nov 27, 2015

Obnovljen je sertifikat za usaglešenost programa Tower sa ruskim standardima, i može se preuzeti sa stranice Download.

Rok važenja sertifikata je do 27.11.2017.


Apr 07, 2015

Objavljen je Tower 7 Build 7422 i možete ga preuzeti sa stranice Download

Među mnogobrojnim novinama najznačajnije su: proračun prslina i ugiba potpuno je usaglašen sa EC2, pretvaranje reakcija tačkastih oslonaca u sile i izvoz sila u poseban fajl, značajna unapređenja u analizi pokretnog opterećenja - potpuna podrška krivolinijskoj putanji opterećenja, nadovezivanje segmenata putanje pokretnog opterećenja, dobijanje istorije uticaja u odabranim entitetima od pokretnog opterećenja, uzimanje u obzir uticaja od torzije u kontroli napona čeličnih nosača, unapređeni izveštaji seizmičkog proračuna i modalne analize. Osim toga, ova verzija sadrži i veći broj manjih izmena, unapređenja i ispravki ranije uočenih grešaka.