Tower

Vesti

Mar 17, 2008

Zvanična prezentacija programa Tower 6

Radimpex Software u saradnji sa Građevinskim fakultetom univerziteta u Beogradu, organizuje preyentaciju programa Tower 6. Prezentacija će se održati u petak 28.03.2008, u svečanoj sali Građevinskog fakulteta, sa početkom u 12h.


Feb 22, 2008

Izašla je verzija 6 - Build 1040.

Najvažnije novine odnose se na generisanje izveštaja za selektovane grupe i uvođenje u program novih Slovenačkih seizmičkih propisa (SLO EC8). Osim toga ova verzija sadrži brojna unapređenja, optimizacije i ispravke. Prve animirane lekcije (filmovi) koje prikazuju rad na konkretnim jednostavnim modelima mogu se pogledati na sekciji [lessons]Online Lessons & Tutorials[/lessons] naseg sajta.


Jan 24, 2008

Objavljen je novi Tower - Verzija 6 !

Nova verzija predstavlja značajno unapređenje programa Tower 5 i nastala je na osnovu zahteva i potreba njegovih mnogobrojnih korisnika. Spisak najznačajnijih novina koje donosi verzija 6 može se naći na stranici [migration] Migration[/migration]. Ova stranica je namenjena korisnicima programa Tower 5 kako bi se na najbrži i najlakši način upoznali sa verzijom 6. Objavljena je i besplatna funkcionalna DEMO verzija programa Tower 6, a za korisnike programa Tower 5 pripremljeno je i specijalno uputstvo (videti Download stranicu) koje isključivo obrađuje nove mogućnosti i razlike programa Tower 6. Kontaktirajte Vama najbližeg predstavnika Radimpex-a radi informacija u vezi kupovine ili nadogradnje prethodne verzije. Objavljen je i cenovnik sa cenama naših programa koje važe na teritoriji Srbije i Crne Gore. Cenovnik mozete preuzeti sa Download stranice.


Sep 21, 2007

Izašla je verzija 5.5 - build 6126.

Ova verzija sadrži nekoliko malih izmena i ispravki od kojih se najvažnije tiču iscrtavanja prednaprezanja i dimenzionisanja čelika. Takodje, izvršene su i neke modifikacije koje će omogućiti paralelno korišćenje programa Tower 5 i Tower 6 na istom računaru.


Apr 04, 2007

Izašla je verzija 5.5 - build 6121.

Ova verzija sadrži nekoliko ispravki.

  • Redosled kombinacija opterećenja je, u nekim slučajevima nakon ponovljenih proračuna, mogao da se pokvari. Ovo nije imalo uticaja ni na prikaz rezultata ni na dimenzionisanje.
  • Uticaji u ploči sa uključenim "zonama oslonaca" (Mx,My) za multimodalne seizmičke slučajeve opterećenja nisu bili inicijalizovani.
  • U nekim slučajevima, pri ponovljenom generisanju tekstualnih izveštaja, stari izveštaji nisu bili kompletno obrisani pa su nepotrebno činili fajl većim nego što je potrebno.

Feb 28, 2007

Izašla je verzija 5.5 - build 6120.

Ova verzija sadrži nekoliko manjih ispravki.

  • Povećanje tačnosti (smanjenjem tolerancije) proračuna armature. U specifičnim i vrlo retkim graničnim slučajevima, kada je rešenje u blizini asimptota, dolazilo je do značajnijeg porasta potrebne armature pri maloj promeni uticaja.
  • Manje izmene u odredjivanju karakteristika preseka za proračun smičuce armature i usvajanju armature kod nesimetričnih I preseka.
  • Manje korekcije u proračunu prslina ekscentričnih i zarotiranih poprečnih preseka.

Dec 19, 2006

Izašla je verzija 5.5 - build 6117.

Ova verzija sadrži samo dve ispravke - pri proračunu prslina za anvelope slučajeva opterećenja, zbog greške u kriterijumu za filtriranje uticaja, u pojedinim slučajevima moglo je doći do ignorisanja uticaja koji izazivaju realno najveći otvor prsline. Druga izmena se odnosi na raspoređivanje A3 i A4 armature pri usvajanju kod I i T preseka koji su dimenzionisani sa šemom armiranja br. 2.


Nov 23, 2006

Izašla je verzija 5.5 - build 6115

Ova verzija sadrži samo jednu ispravku - u dimenzionisanju betona po PBAB87 za pomerljive konstrukcije granična vrednost vitkosti ispod koje se efekti izvijanja ne uzimaju u obzir sada je postavljena na 25. Do sada je granična vrednost vitkosti bila računata na način koji se koristi kod nepomerljivih konstrukcija: 50 - 25 x (odnos_momenata_na_krajevima).


Oct 17, 2006

Izašla je verzija 5.5 - build 6114.

Ova verzija sadrži nekoliko izmena i ispravki od kojih su najvažnije:

  • Ispravka šeme kombinovanja za EC bazirane propise - u nekim slučajevima su se javljali duplikati a u nekim slučajevima su nedostajale neke kombinacije.
  • Za modele sa elementima sa nelinearnim ponašanjem bilo je onemogućeno zadavanje pomerljivosti za proračun uticaja izvijanja pri dimenzionisanju betona.
  • Promenjen način određivanja LKS za linijske elemente na spiralnoj površi.

Aug 24, 2006

Izašla je verzija 5.5 - build 6110

Novina u ovoj verziji:

  • Omogućeno zanemarivanje vertikalnih oscilacija pri modalnoj analizi.