Tower

Vesti

Dec 03, 2004

Izašla je verzija 5.4 - build 5212

Izmene u okviru ove verzije su sledece:

 • Dimenzionisanje betonskih preseka po SNIP-u - promenjen algoritam za proracun uzengija.
 • Dimenzionisanje betonskih preseka - u tekstualnom izveštaju dodat je podatak o secnosti uzengija.
 • Dimenzionisanje celicnih preseka po EC i SIA - promenjen je algoritam za proracun smicucih povrsina za I i [ profile i kontrolu napona.
 • TXT izvestaj - prevazideni problemi sa ispisom brojeva cvorova u anvelopskim slucajevima opterecenja.
 • Generisanje mreže konacnih elemenata - napravljene su izmene radi eliminacije eventualnih tolerancijskih problema.

Nov 28, 2004

Izašla je verzija 5.2 - build 3210.

U okviru ove verzije ugradeno je:

 • dimenzionisanje seizmickih zidova,
 • eksport projektne dokumentacije u RTF format,
 • naredba "Konvertor opterecenja" - konvertovanje zadatog površinskog opterecenja u odgovarajuce linijsko ili koncentrisano opterecenje na selektovanim gredama,
 • naredba "Rezultanta" - pronalaženje intenziteta i težišta proizvoljno selektovanog opterecenja,
 • omogucen je proracun debelih ploca,
 • broj mogucih kombinacija je povecan sa 100 na 1024,
 • rešen je problem sa tasterom "AltGr" kod zadavanja relativnih koordinata.

Pomocu opcije "Downloads" možete skinuti najnovije uputstvo koje sadrži i delove koji se odnose na sve ugradene novine. Trenutno se radi na modulu za dimenzionisanje drvenih konstrukcija i modulu za proracun granicnog stanja upotrebljivosti za betonske konstrukcije (prsline, ugibi).


Sep 24, 2004

Izašla je verzija 5.4 - build 5115

Izmene u okviru ove verzije su sledece:

 • Nelinearna analiza - štapovi koji primaju samo zatezanje ili samo pritisak.
 • Prikaz kumulativnih faktora participacije u tekstualnom izveštaju za multimodalnu analizu.
 • Proracun prslina po SIA standardima.
 • Opcija kvazipermanentnog opterecenja za proracun prslina po EUROCOD-u (naredba "

Jun 23, 2004

Izašla je verzija 5.4 - build 5028 sa optimizovanim i ubrzanim algoritmom za dimenzionisanje betona pri upotrebi kompletne seme kombinovanja.

Izašla je nova DEMO verzija programa "Tower 5". Za modele do 300 cvorova, program ima potpuno istu funkcionalnost kao i profesionalna verzija programa: staticki proracun po teoriji I-og i II-og reda, proracun stabilnosti, modalna analiza, seizmicki proracun. Opcije za automatsko dimenzionisanje betonskih, celicnih i drvenih konstrukcija u ovoj verziji programa nisu dostupne. Sva ostala funkcionalnost je potpuno ista, kao i u profesionalnoj verziji programa, tako da cete moci da kreirate i najsloženije modele, dok ce proracun biti dostupan samo za modele do 300 cvorova.


Jun 05, 2004

Izašla je verzija 5.4 - build 5017, kao i dodatak uputstva za verziju 5.4.

Izmene u okviru ove verzije su sledece:

 • Dimenzionisanje drvenih konstrukcija.
 • Proracun prslina i ugiba.
 • Proracun po teoriji II-og reda i proracun stabilnosti.
 • Generisanje tekstualnih izveštaja sa rezultatima statickog proracuna.
 • Primenjen je algoritam po preporukama iz EUROCOD-a, za uzimanje u obzir uticaja "Mxy" pri dimenzionisanju betonskih ploca.
 • Pri sezimickom proracunu dodati su i

May 05, 2004

VAŽNO UPOZORENJE:

Već izvesno vreme moguce je doci do nelegalnih (razbijenih) kopija ili crack-ova naših programa Tower 4, Planet i PanelPro. Kod ovih programa zaštita je SAMO DELIMICNO uklonjena tako da oni mogu da "rade" bez prisustva hard-loka ali rezultati proracuna su NEPOUZDANI i NETACNI i RAZLIKUJU se od onih koji se dobijaju sa regularnom verzijom. Upozoravamo na opasnost korišcenja ovih ilegalnih kopija.


Mar 13, 2004

Izašla je verzija 5.3 - build 4021, kao i dodatak uputstva za verziju 5.3.

Izmene u okviru ove verzije su sledece:

 • Eksport pomocnih osa u graficke blokove je sada pregledniji.
 • Kontrola usvojene armature u seizmickim zidovima sada radi sa vecom preciznošcu.
 • Poboljšano medusobno presecanje razlicitih granicnih uslova u plocama.
 • Rešeni problemi sa deformacijama debelih ploca.
 • Promenjen je tolerancijski ugao koji odreduje kada ce se raditi ofset greda.
 • Promenjen je algoritam za odredivanje dopunske ekscentricnosti pomerljivih stubova.

Feb 21, 2004

Izašla je verzija 5.3 - build 4015.

U okviru ove verzije rešeni su sledeci problemi:

 • Velicina grafickih simbola pri eksportu položenih blokova.
 • Uprosecavanje uticaja u plocastim elementima na mestu zona oslonaca sa konturnim uslovima.
 • Numeracija rednih brojeva cvorova linijskih elemenata u prozoru za prikaz rezultata putem pojedinacnih dijagrama.
 • Kreiranje anvelope uticaja od obicnih i pokretnih slucajeva opterecenja.
 • Slucaj kada jedna ista linija granicnih uslova kroz faze gradenja menja uslove oslanjanja i problem ukrucivanja fiktivnih cvorova u fazama gradenja.
 • Popravljena je kontrola stabilnosti celicnih nesimetricnih I preseka.
 • Promenjeno je obeležavanje reakcija linijskih oslonaca (umesto velikih sada se koriste mala slova).

Feb 05, 2004

Izašla je verzija 5.3 - build 4005.

U okviru ove verzije ugradeno je:

 • Omogucen je dinamicki zum na tockic miša ("zoom wheel").
 • U modulu za unos podataka, u proceduri iscrtavanja polilinije na komandnoj liniji, ubacena je podopcija "Offset".
 • Eksport tavanica iz prostornog u ravanski model. (U modulu za unos podataka u okviru menija "Nivo" ubacena je nova naredba "Eksport")
 • Uvedena je opcija za rotiranje višedelnog poprecnog preseka grede. (U modulu za unos podataka, u okviru naredbe "Greda" -> "Presek" -> "Ravnanje" uvedeno je edit polje koje za zadati ugao rotira geometriju celog višedelnog preseka)
 • Za grede je pored ispisa rednog broja seta omogucen i ispis zadatih dimenzija preseka i oznake profila (naredba "Vidljivost" -> check box "Opis")
 • Automatsko generisanje granicnih uslova za ortotropne ploce. (U modulu za unos podataka u okviru naredbe "Granicni uslovi" na komandnoj liniji je dodata pod-opcija "Ortotropne ploce")
 • Pri proracunu modalne analize rešen je problem sa grupisanjem masa u fiktivnim cvorovima koji su proizašli iz postavljenih granicnih uslova u ploci.
 • U modulu za obradu rezultata proracuna, u okviru naredbe "Ploca" dodat je check box "Globalno" pomocu koga se presecne sile mogu projektovati na jednu od globalnih osa. (Primena kod kosih izlomljenih ploca u prostoru).
 • U modulu za obradu rezultata proracuna, u okviru naredbe "Kontrola setova", uvedena je legenda. Pored toga, u okviru ove naredbe je predvideno automatsko generisanje grafickih blokova sa razlicitim setovima ulaznih podataka.
 • U modulu za obradu rezultata proracuna, promenjen je nacin kotiranja dijagrama normalnih sila u stubovima.
 • Omoguceno je radijalno usvajanje armature u plocama (naredba "Usvajanje armature").
 • Ugradeni su madarski propisi za dimenzionisanje betonskih konstrukcija.
 • Pri dimenzionisanju višedelnih celicnih preseka, omoguceno je zanemarivanje momenata savijanja (naredba "Ulazni podaci").
 • U delu programa koji služi za pravljenje projektne dokumentacije (naredba "Editor hartije"), omoguceno je automatsko generisanje slika sa ulaznim podacima o geometriji konstrukcije i položaju opterecenja (naredbe "Konstrukcija -> Generiši" i "Opterecenje -> Generiši").
 • U delu programa koji služi za pravljenje projektne dokumentacije (naredba "Editor hartije"), omoguceno je ubacivanje proizvoljnih tekstualnih blokova (naredba "Ubaci blok").
 • U delu programa koji služi za pravljenje projektne dokumentacije (naredba "Editor hartije"), omoguceno je zadavanje rednog broja pocetne strane dokumenta (naredba "Format hartije" -> kartoteka "Tekst").
 • U delu programa koji služi za pravljenje projektne dokumentacije (naredba "Editor hartije"), povecana je maksimalna velicina slova u tabelama izveštaja.
 • U delu programa koji služi za pravljenje projektne dokumentacije (naredba "Editor hartije"), pri kreiranju RTF datoteka (naredba "Eksport u RTF"), u sam fajl se upisuje informacija o verziji programa i rezoluciji sa kojom je RTF fajl kreiran.

Dec 17, 2003

Izašla je verzija 5.2 - build 3223.

U okviru ove verzije programa nema funkcionalno novih naredbi, vec je postojeca verzija programa optimizovana, i u nju su ugradeni najnoviji drajveri za hardlock, koji treba da olakšaju komunikaciju izmedu programa i hardlock-a.