Oct 25, 2023

Objavljen je Tower 8.5 (Build 8535) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja.

Najznačajnije novine koje donosi ova verzija su: seizmički proračun konstrukcija sa nelinearnim ponašanjem, značajno je unapređen IFC izvoz i povećan stepen BIM kompatibilnosti, dodat je nov način (linearni) za kombinovanje seizmičkih dejstava, omogućeno grupisanje masa po nivoima sa kosim površima,..

 

Ovo je kompletan spisak novina koje donosi Tower 8.5:

 

 • Omogućen je seizmički proračun konstrukcija sa nelinearnim ponašanjem. Ova vrsta proračuna je omogućena za postupke proračuna metodom poprečnih sila, odnosno ekvivalentnog statičkog opterećenja.
 • Iz generičkog EC8 propisa izdvojena su četiri nova seizmička propisa (izvedena iz generičkog EC8 propisa za metodu poprečnih sila), bugarski, hrvatski i slovenački i srpski. U srpskom propisu dodata jos jedna podrazumevana definicija spektralne krive opisane nacionalnim aneksom.
 • Značajno unapređenje postupka grupisanja masa po tavanicama sa kojim je omogućeno grupisanje masa i po kosim površinama (npr. krovnim ravnima).
 • Dodat je nov način (Linearno - "LIN") za  kombinovanje seizmičkih dejstava – alternativa SRSS kombinovanju.  Ovaj način omogućava automatizovano pravljenje seizmičkih kombinacija koje se prave u skladu sa EC8 EN 4.3.5.5.1. tačka 3. Eedx “+“ 0.3 Eedy  i   0.3Eedx “+“ Eedy (sa i bez uzimanja u obzir ekscentriciteta mase). Ovim načinom kombinovanja se trazi najveća moguća vrednost pri sabiranju apsolutnih vrednosti uticaja komponenti, s tim da jedan od njih ima mnozilac 1, a svi ostali 0.3. U dijaloge za seizmicki proracun po EC propisima je dodata je mogucnost automatskog pravljenja linearnih seizmickih slucajeva opterecenja ("1+0.3") nakon proracuna
 • Značajno unapređenje IFC izvoza čime je postignut izuzetno visok stepen kompatibilnosti izvezenog IFC fajla sa programima Revit, Archicad, Allplan, itd,..  Osim toga, konstruktivnim elementima (pločama, zidovima, gredama i stubovima) pridruženi su podaci koji se odnose na zapremine, površine, dimenzije, materijale, poprečne preseke.
 • Uvedena je mogućnost da se množioci oslonaca koji se primenjuju u seizmičkom modelu kao i globalni multiplikator krutosti oslonaca, ograniče samo na proračun modalne analize, a da se sam seizmički proračun izvrši ne uzimajući ih u obzir, omogućavajući smanjenje efekata "špiceva" uticaja u temeljima.
 • Omogućeno je zadavanje pokretnog opterećenja čiji je pravac delovanja zadat u odnosu na lokalni koordinatni sistem ose pokretnog opterećenja. Prikaz pokretnog opterećenja u dijalogu sada odgovara stvarnom smeru i orijentaciji pokretnog opterećenja na prvom segmentu. Unapređenje i u zadavanju pokretnog opterećenja. Od sada je dozvoljeno da dva opterećenja imaju istu geometriju ali potrebno je da im je vektor dejstva različit. (odnosi se na linijska i površinska opterećenja).
 • U kontroli ploča na proboj na kraju zida, uvedena je mogućnost korisničkog unosa dužine ivične zone zida.  
 • Dimenzionisnje EC8, Capacity Design -  Izmene u proveri prekoračenosti dozvoljenog postotka zategnute armature. Ako nije izvršeno usvajanje armature provera se vrši sa računski potrebnom. Ukoliko se pri proveri potrebne utvrdi da zategnute ima više nego što je dozvoljeno, onda se vrši povećavanje pritisnute armature, tako da njihov odnos bude tačno na granici. U slučaju da je izvršeno usvajanje armature, provera prekoracenosti dozvoljenog postotka zategnute armature se vrši nad usvojenom armaturom.
 • Dimenzionisnje EC8, Capacity Design - U naredbi za uređivanje oblasti plastifikacije je dodata mogućnost za višestruko uređivanje istovremeno.
 • Za površinsko opterećenje koje deluje po sistemu linijskih entiteta omogućeno je zadavanje delovanja i po ivicama ploča (i konturama otvora) koje su u istom sklopu sa površinskim opterećenjem.
 • U izveštaje dmenzionisanja EC8 Capacity Design, uvedeno je prikazivanje podatka o faktoru osetljivosti i o koeficijentu uvećanja uticaja zbog uzimanja u obzir efekata II reda i uvedeno je prikazivanje vrednosti VrdMax
 • Unapređenje u kontroli usvojene armature. Sada se prilikom provere pokrivenosti potrebne armature proverava i uslov sa stanjem da se polovina površine ugaonih šipki iz A1 i A2 dodaje odgovarajućim površinama u zonama A3 i A4, pa ako se na takav način zadovolji potrebna, onda se smatra da je pokrivena.
 • Uvedene su nove mogućnosti u šemi kombinovanja opterećenja - objedini po istovremenosti i objedini po dominantnosti.
 • Uvedena je nova komanda sa kojom se može izvršiti pretvaranje zidova u linijska (ili tačkasta) opterecenja.
 • Uvedene su četiri nove "komande" (ikone-prekidači) - za trenutnu promenu vidljivosti greda, stubova, ploča i zidova (komande su dodate u meni a i mogu se dodati kao ikonice u toolbaru)
 • Unapređenje u izvozu 2D sklopova modela – od sada se izvoze i svi postojeći pomoćni pogledi modela, kao i složeni pogledi (samo ako su im svi podsklopovi izvezeni).
 • U dijalogu za seizmički proračun omogućen je unos kote uklještenja i u multimodalnim EC8 propisima. Taj podatak se koristi za generisnje izveštaja o vrednosti ukupne poprečne sile na tom nivou (sračunate približnim postupkom)
 • Za lepljeno lamelirano drvo (klase matrijala) su u bazu materijala drveta ubačeni propisi EN 14080:2013 i biće automatski dodati u postojeću bazu materijala drveta
 • U izveštajima modalne analize (u izveštajima perioda oscilovanja i oblika oscilovanja),  omogućen je prikaz podataka o modalnim masama.
 • U Expert konfiguraciji, maksimalni broj tonova modalne anailze povećan je sa 250 na 900
 • Izmena u dimenzionisanju reduktora kojom je moguće da se reduktor dimenzioniše i u slučaju da u preseku ima samo jednu nepoznatu armaturu (ako pored te jedne nepoznate ima bar jednu zonu sa poznatom armaturom).
 • Unapređenje u prikazu i orijentaciji preseka reduktora u dijalogu i u izvestaju.
 • U dijalog za kombinacije opterecenja u modulu za obradu rezultata je uvedeno obelezavanje (bojenje) kombinacija koje sadrze bar jedan od odabranih osnovnih slucajeva opterecenja.
 • Posebno se obeležavaju (boje) koje sadrže sve odabrane, a posebno one kombinacije koje sadrže neke, ali ne sve odabrane slučajeve opterećenja.
 • U dijalogu za kombinacije opterecenja se u listi kombinacija obelezavaju nazivi kombinacija koji nisu "genericki" (koji ne odgovaraju automatski generisanom imenu kombinacije).
 • Dodata je i komanda (dugme) sa kojim se odabranim kombinacijama generiše ispravno ime.
 • U dijalogu za kombinacije opterećenja je omoguceno pomeranje grupe redova navishe i nanizhe, pod uslovom da odabrani redovi cine neprekidan skup.
 • U polja za brzi izbor uticaja, za uticaje u plocama, za anvelopske slucajeve opterecenja, dodato je polje za izbor prikazivanja pozitivne "+"  ili negativne "-"  strane dijagrama izolinija.
 • Uvedena je mogućnost dvobojnog iscrtavanja uticaja u preseku ploče  - omogućeno je da dijagram sa jedne strane ima jednu a sa druge strane drugu boju.
 • Naredba za generisanje nosača tankozidnog preseka je dopunjena s mogucnosću odabira grede, kojom se definiše geometrija i LKS
 • Dodat je novi ruski propis za beton SNIP SP63
 • U komandi Dimenzionisanje niza zidova dodata je opcija "Izvestaj"
 • Promena naziva komande: "Seizmicki zidovi"  je postala "Dimenzionisanje zidova"
 • U naredbi za pregled dimenzionisanja zidova je dodata mogucnost da se izvrši proračun ili napravi izveštaj (izborom iz menija) odjednom za sve ili pojedine odabrane entitete dimenzionisanja zidova (seizmičke zidove), dimenzionisanja niza zidova. U dijalogu se za trenutno odabrani zid prikazuje status proračunatosti.
 • Uvedena je nova komanda - Pregled zidanih zidova. Zidani zidovi (zidovi od opeke) se vise ne prikazuju u "Pregledu dimenzionisanja zidova" zajedno sa dimenzionisanjima betonskih zidova već imaju svoju komandu za pregled.
 • Od sada se "složeni pogled" moze napraviti i od samo jednoga (kosog) sklopa. Na taj način se uticaji u kosoj ravni mogu projektovati na ravan XY. Na ime se u takvom slucaju dodaje znak "*".
 • Maksimalna duzina opisa nivoa povecana je sa 30 na 59 karaktera.
 • Neki nazivi EC2 propisa su izmenjeni i usklađeni sa zvaničnim nazivima u matičnim državama.
 • Pri crtanju vodoravnih lučnih greda ne vrši se automatsko obrtanje smer lokalne ose 1 čime zbog obezbeđenja uslova osa 2 bude usmerena naviše a ne naniže. Ovime se povećavaju mogućnosti korisnika da sam podesi usmerenje lokalnog koordinatnog sistema lučnih entiteta.
 • U izveštaju uticaja u linijskim osloncima ne vrši se uprosečavanje uticaja već se uzimaju ekstremne vrednosti
 • Unapređenje algoritma za prikaz uticaja u indirektnim elementima za slučaj da više stubova sa iste strane pod različitim uglovima ulazi u jednu tačku.  Promenjen je i unapređen način sracunavanja uticaja za indirektne uticaje greda i rezultantu reakcija oslonaca.
 • Za nekoliko EC2 baziranih propisa iz dijaloga za globalne ulazne podatke dimenzionisanja greda uklonjen je deo za definisanje algoritma postupka za sračunavanje uticaja efeketa teorije II reda pri izvijanju jer se odnosio na postupke koji nisu relevantni za EC8 propis i nepotrebno su izazivali nedoumicu kod korisnika

Osim ovih novina, ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki i manjih unapređenja.