Oct 08, 2020

Objavljen je Tower 8.3 (Build 8324) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja

Najznačajnije novine koje donosi ova nova verzija su: unapređenje IFC kompatibilnosti uklučujući i komandu IFC izvoz koja je još u razvoju, unapređenje algoritma generisanja kombinacija opterećenja, izvoz kombinacija graničnog stanja upotrebljivosti iz šeme kombinovanja, unapređenja i nove konfiguracije u parametrima grafičkog prikaza, unapređenje u formi i prikazu nekih izveštaja, nova mogućnost zadavanja liniskog opterećenja po gredama u skladu sa LKS grede i još mnogo drugih... Kompletan spisak novina koje donosi nova verzija je:

 

 • Uvedena je nova komanda – „IFC Izvoz“ sa kojom je omoguceno snimanje modela (ploca, zidova, greda i stubova) i mreže konačnih elemenata u IFC fajl. Komanda je u fazi razvoja.
 • Značajno unapređenje u uvozu iz IFC fajlova. Sada se koristi IfcPluPlus biblioteka. Ona omogućava učitavanje IFC fajlova svih verzija i formata, a uvoz je nekoliko puta brzi i prepoznaje se daleko veći broj načina definisanja geometrije entiteta.
 • Omogućen je Capacity Design i ako je seizmički proračun izvršen sa metodom poprečnih sila EC8.
 • Uvedena je mogućnost da se pri povratku na sklop koji je renije bio postavljen u 2D pogledu, vraća njegovo prethodno stanje zuma. U dijalogu za raspored prozora, postoji prekidač za uključivanje tog načina rada.
 • Nova mogućnost pri zadavanju linijskih opterećenja – zadavanje linijskog opterećenja u pravcu lokalnog koordinatnog sistema grede na koju pada linijsko opterecenje.
 • Ovaj način je moguć, samo ako se sve zadate linije opterećenja nalaze na gredama, i to celom svojom dužinom.
 • Uvedena je mogućnost dodavanja napomene u setovima površinskih, linijskih i tačkastih oslonaca i veza. Omogućen je i prikaz napomena i u legendama kontrole setova. U dijalogu za kontrolu setova je dodat check box kojim se uključuje prikaz napomene.
 • Unapređen algoritam generisanja kombinacija u dijalogu za kombinacije opterećenja (prilagođen i za veliki broj osnovnih slučajeva opterećenja)
 • Za EC2 bazirane propise omogućeno je da se iz sheme kombinovanja u skup pravih kombinacija ubacuju i kombinacije iz proračuna prslina (kombinacije za Granicno stanje upotreljivosti) koje se odnose na zbir dugotrajnog i kratkotrajnog dela.
 • U dijalogu za modalnu analizu se sada ispisuje napomena/obrazloženje u slučaju istovremenog koriscenja multiplikatora setova i multiplikatora u naprednim opcijama.
 • Omogućeno parcijalno kopiranja crtačkih parametara (posebno parametara za ekran i posebno parametara za papir) iz neke snimljene konfiguracije u tekuću konfiguraciju.
 • Dimenzionisanje betona, u propisu SRPS EN promenjeno podrazumevano ime za armaturu na B500
 • Poboljšan algoritam sa kojm se sračunava širina tabela u izveštajima kada je uključena opcija "tip fonta utice na sirinu tabele"
 • Tabele bi trebalo da budu nešto uže sada nego u prethodnim vezijama, ali dovoljno siroke da prikazu kompletan sadržaj.
 • Dimenzionisanje betona – proračun preseka - omogućeno približno uzimanje u obzir uticaja izvijanja.
 • Kopiranje grafickog bloka u clipboard na Ctrl+C.
 • Omogućen je izbor između 3 razlicite veličine proreda redova u izveštaju.
 • Izmena u sistemu čuvanja fajla koji sadrži izveštaj čime je omogućeno da izveštaj bude veći od 2 GB. Novi sistem je potpuno kompatibilan sa starim formatom fajla izvestaja
 • Uveden je bezbedniji algoritam automatske defragmentacije izveštaja i promenjen je kriterijum vršenja automatske defragmentacije.
 • Unapređenje u izgledu i formi seizmičkih izveštaja, izveštaja modalne analize, i izveštaja setova greda.
 • Unapređenje u šemi kombinovanja opterećenja. Uveden je poseban režim pravljenja nezavisnih skupova kombinacija u slučaju da postoji više stalnih opterećenja sa međusobnim isključivanjem.
 • Za EC2 bazirane propise omogućeno je globalno podešavanje vrednosti koeficijenta pomeraja linije zatežućih sila. Za Eurocode propise podrazumevana vrednost 1.125
 • Usklađivanje tekstualnih izveštaja rezultata. Od verzije 8.3 se multimodalni seizmicki i SRSS slučajevi opterećenja tretiraju kao dvostruki pa su i izveštaji usklađeni sa time.
 • Napravljene su izdvojene komande za kotiranje uticaja u 3D, kotiranje ekstrema i kontrolu setova (komande koje imaju svoje ikone)
 • Optimizacija i unapređenje u pravljenju izvestaja za sve slučajeve opterećenja greda. Zbog smanjene količine memorije trebalo bi da se izveštaji formiraju brže.
 • Napravljena je i uvrštena u instalaciju nova konfiguracija crtačkih parametara - „Standard“
 • Omogućavanje iscrtavanja vandomenskog kursora (strelica) popunjenog - radi bolje vidljivosti na monitorima velike rezolucije.
 • Napravljeno je i uvršteno u instalaciju nekoliko novih konfiguracija crtačkih parametara za štampu u boji: „Default – Color Print“, „Dark – Color Print“ i „Standard – Color Print“
 • Napravljena je i uvrštena u instalaciju nova konfiguracija parametara za izveštaj: „Standard“

Osim ovih novih funkcija, ovaj Build sadrži i veći broj unapređenja, optimizacija i ispravki grešaka.