Jul 09, 2020

Objavljen je Tower 8 Build 8255

Ovo je servisni Build i sadrži zaobilazak problema koji se javio na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 Version 2004 (Update iz Maja 2020) a koji se odnosio na zaglavljivanje programa u nekim komandama za generisanje izveštaja.
Potpuno isti kod koji na Windows 10 Version 2004 izaziva zamrzavanje programa, se nalazi i u Tower-u 6, 7 i 8 i bez problema je radio prethodnij 13 godina na operativnim sistemima Windows XP, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 do Upate-a od maja 2020. godine.  
Takođe, ovaj servisni Build sadrži i instalaciju Sentinel Hasp drajvera kompatibilnih sa aktuelnim Update-om Windows-a 10 (instalacija starijih verzija Sentinel Hasp drajvera je na Windows 10 Version 2004 ponekad izazivala pojavu plavog ekrana)