Tower 8.2 - drugo veliko unapređenje programa Tower 8

Ovaj podforum će služiti za razna obaveštenja i objavljivanje novosti iz Radimpex-a
Odgovori
b.milan
Site Admin
Postovi: 2003
Pridružio se: Čet Jun 01, 2006 5:53 pm
Lokacija: Beograd
Kontakt:

Tower 8.2 - drugo veliko unapređenje programa Tower 8

Post od b.milan »

Tower 8.2 je drugo veliko unapređenje programa Tower 8.

Objavljujemo ga tačno godinu dana posle izlaska Tower-a 8 i šest meseci nakon izlaska Tower-a 8.1.
Naši planovi za Tower 8 ovime još nisu završeni i već radimo na pripremi novih unapređenja i novih funkcija.
Korisničko uputstvo za ove novine je već ugrađeno u diferencijalno uputstvo (razlike u odnosu na Tower 7) koje se može preuzeti sa našeg sajta a kompletno uputstvo će biti ažurirano za nekoliko dana.

Između više od trideset novina, odabrali smo pet najzvučnijih: nove familije čeličnih profila (UPE i UP), promena načina prikaza uticaja za multimodalne seizmičke slučajeve opterećenja i njihove kombinacije, prikaz dijagrama procenta armiranja greda, unapređenje komande rezultanta reakcija i nova vrsta render-a - realističan render.

Kompletan spisak novina koje donosi Tower 8.2 su:
- Dodata su dve nove familije profila, UPE i UP. To su valjani U profili sa paralelnim nozicama. U isporuku programa ubačena pomocna baza profila (Tower_8200UPE.$prf) koja sadrzi dve grupe ovih profila. Izvoz ovih profila u Metal Studio bice realizovan u prvom narednom Buildu Metal Studija.
- Za SRSS ili multimodalni seizmički slučaj opterećenja, izvršena je promena načina prikazivanja uticaja. Od sada se uticaji prikazuju kao dvoznačni i dijagrami se crtaju sa obe strane, jer predstavljaju opseg uticaja a ne samo pozitivnu vrednost.
-Prikaz dijagrama procenta armiranja greda/stubova i prikaz maksimalne i minimalne vrednosti procenta armiranja po gredi/stubu za potrebnu i za usvojenu armaturu.
- U dijalozima komandi za pregled preseka u ploči, kontroli ploča na proboj, dimenzionisanja zidova i dimenzionisanja reduktora, omogućeno je uključivanje i isključivanje vidljivosti entiteta koji se pregledaju, kao i višestruka selekcija.
- Uvedena je nova komanda - pregled reduktora.
- Komanda kontrola setova od sada može prikazivati i razvrstavati entitete prema upotrebljenom materijalu za dimenzionisanje (beton, čelik, drvo)
- Unapređenje komande „Rezultanta reakcija“. Omogućen je i grafčki prikaz i pravljenje izveštaja.
- Omogućen je proračun, prikaz i izveštaj interakcionog dijagrama pri dimenzionisanju reduktora.
- Uvedena je mogućnost prikazivanja pravca rezultante poprečne sile u pločama (sile upravne na ravan ploče)
- Uveden je novi način prikaza modela u 3D pogledu - realistični render. To je vrsta punog rendera uz isticanje kontura-ivica.
- U dimenzionisanju greda po EC8 EN (Capacity Design) omogućeno je i proizvoljno zadavanje dužine svetlog otvora grede.
- Uveden je tačniji nacin proračuna veličine slučajnog ekscentriciteta spratne mase pri seizmičkom proračunu.
- Unapređen način za odredjivanje proračunske anvelope momenata seizmickih zidova (EC8 EN) sa kojim se dobija optimalnija anvelopa na račun minimalnog povećanja vrednosti ekstremnog momenta.
- U dijaloge za setove ploca i greda je dodata kolona za unos napomena. Prikaz napomene seta je dodat i u dijalog za kontrolu setova ploča i greda, dijalog vidljivosti po setovima i u izvestaju setova greda.
- Promena u algoritmu odredjivanja krutosti elasticne veze sa delimicnim (procentualno zadatim) oslobadjanjem. Linearna funkcija za odredjivanje krutosti zamenjena je eksponencijalnom. Odnosi se na granicne uslove u ploci, oslobadjanje uticaja na krajevima greda i na veze.
- U slučaju kada nekog konfiguracionog fajla nema na svom odredištu, vršiće se njegovo kopiranje pri instalaciji i u slučajevima da je odabrano zadržavanje starih konfiguracioni fajlova. To se radi i u slučaju brze instalacije.
- U optimizaciji dimenzionisanja čeličnih nosača sa optimizacijom izbora poprečnog preseka omogućeno sortiranje kolona u dijalogu.
- Omogućeno određivanje uticaja preseka za uticaje (Ns sa širinom) pri SRSS ili multimodalmom seizmičkom slučaju opterećenja ili kombinacije opterećenja sa njima.
- Ubrzanje u algoritmu za dimenzionisanje niza zidova optimalnijim načinom učitavanja i određivanja uticaja u svakom preseku zida.
- Omogućeno je dimenzionisanje reduktora u slučaju da su sve linije armature zadate kao „poznata armatura“ (program u tom slučaju ne računa potrebnu armaturu već samo kontrolu poznate armature).
- Unapređenje komande za prikaz napona u preseku grede - omogućen je izbor mišem referentne tačke za prikaz napona misem i olakšan izbor neke od karakteristicnih tačaka.
- U dijalogu za postavljanje načina armiranja u reduktoru, omogućena je višestruka selekcija i dodela vrednosti na desni klik miša.
- Omogućeno je zaključavanje lejera pomocnih osa - pomoćne ose čiji su lejeri zaključani se ne mogu brisati, menjati i pomerati.
- Omogućeno je generisanje izveštaja i za setove i konture tackastih i linijskih veza u grani "konstrukcija" editora hartije.
- U dimenzionisanju greda/stubova po EC8 EN (Capacity Design) uvedena mogućnost zadavanja koeficijenata ojačanja γRD za grede i stubove, zasebno za DCM i DCH model.
- Prikazivanje koordinatnog sistema reduktora u dijalogu i izveštaju
- U EC2 EN baziranim propisima omogućeno je zadavanje koeficijenta αcc – koeficijent za uzimanje u obzir dugotrajnih efekata na čvrstoću betona.
- Izmena u nazivima betona za EC2 EN bazirane propise. Umesto C12, C16, C20… sada se uvode oznake C12/15, C16/20, C20/25. Izmena se odnosi samo na prve instalacije na jedan računar jer se neće menjati postojeći konfiguracioni fajlovi korisnika.
- Omogućeno da SRSS kombinacija seizmičkih slučajeva opterećenja koja se koristi za Capacity Design, da osim dva seizmička slučaja opterećenja za horizontalna dejstva, može sadržati i treći, za vertikalno dejstvo.
- U dijalog za seizmički proračun po EC8 EN baziranim propisima, u parametre za definisanje seizmičke krive omogućen unos parametra avg/ag za definisanje spektralne krive za vertikalno dejstvo potresa.
- Dodata je mogućnost snimanja načina armiranja reduktora u konfiguracioni fajl. Reduktori sa istim geometrijama moći će da koriste neku od ranije snimljenih konfiguracija načina armiranja.
- Pri generisanju txt izveštaja za grede omogućeno da se u obzir uzimaju samo sile na krajevima a ne iz unutrašnjih čvorova grede.
- U komandi za zadavanje polilinije, u podkomandi Ofset, uvedeno je pamćenje i mogućnost brzog izbora poslednje korišćene vrednosti razmaka ofseta.


Osim ovih novih funkcija, novi Build sadrži i veliki broj drugih manjih unapređenja, optimizacija kao i ispravki grešaka uočenih u prethodnom periodu.

Dokumenti sa spiskom novih funkcija i spiskom izmena i ispravki nalaze se u okviru arhive sa instalacijom programa.
RADIMPEX SOFTWARE TEAM
Odgovori