ArmCAD

Tutorials

Armiranje greda

Ovaj primer prikazuje crtanje detalja armiranja jedne grede korišćenjem komandi za crtanje proizvoljne šipke, tipske šipke i serije šipki u podužnom preseku. Nakon crtanja armature u izgledu, prikazana je i komanda za vađenje preseka kojim se dobija slika armature u poprečnom preseku grede.

Armiranje stubova

Ovaj primer prikazuje crtanje detalja armiranja dva stuba korišćenjem komandi za crtanje proizvoljne šipke, promenljive serije šipki u podužnom preseku i spiralne uzengije. Nakon crtanja armature u izgledu prikazana je i komanda za vađenje preseka kojim se dobija slika armature u poprečnom preseku grede. Na kraju, prikazan je i postupak dobijanja specifikacije i rekapitulacije armature

Armiranje ploča serijama šipki

Ovaj primer pokazuje crtanje detalja armiranja ploče armirane serijom šipki. Prikazano je koriscenje komande za crtanje konstantne serije u osnovi, komande za varijabilne serije u osnovi i komande za popločavanje ploča serijama šipki zadavanjem proizvoljne geometrije oblasti popločavanja – sa i bez otvora.

Armiranje ploča mrežastom armaturom

Ovaj primer pokazuje crtanje detalja armiranja ploče armirane mrežama. Prikazano je pojedinačno i serijsko postavljanje mreža, izrada specifikacije, rekapitulacije i plana sečenja mreža.

Radionica za crtanje armature temelja samca

Prikazano je korišćenje radionice (wizard) za automatizovano crtanje armature i oplate temelja samca

Radionica za crtanje armature temeljne trake

Prikazano je korišćenje radionice (wizard) za automatizovano crtanje armature i oplate temelja samca

Radionica za crtanje armature jednokrakog stepeništa

Prikazano je korišćenje radionice (wizard) za automatizovano crtanje armature i oplate jednokrakog stepeništa

Radionica za crtanje armature potpornog zida

Prikazano je korišćenje radionice (wizard) za automatizovano crtanje armature i oplate potpornog zida

Radionica za crtanje armature kontinualne grede

Prikazano je korišćenje radionice (wizard) za automatizovano crtanje armature i oplate kontinualne grede

Reinforcing beams

This example shows drawing reinforcement in single beam using commands for arbitrary bars, standard bars, series of bars in longitudinal section and the command for obtaining the reinforcement in cross section.

Reinforcing columns

This example shows drawing reinforcement in a couple of columns using commands for arbitrary bars, variable series in longitudinal section, the command for drawing spiral bars and the command for obtaining the reinforcement in cross section. At the end, this example shows creation of specification and recapitulation report.

Reinforcing slabs with series of bars

This example shows drawing reinforcement in a slab reinforced with series of bars. This example shows usage of command for constant series in plan view, command for variable series in plan view and command for automatic covering slabs with arbitrary contour geometry, with or without openings.

Reinforcing slabs with mesh reinforcement

This example shows drawing reinforcement in a slab reinforced with mesh reinforcement. It explains the procedure for placing single mesh table or series of meshes, obtaining specification, recapitulation and the cutting plan.

Workshop for reinforcement detailing of pad footing

This examples shows usage of the compound elements workshop for reinforcement detailing of pad footing in disposition and cross section

Workshop for reinforcement detailing of strip footing

This examples shows usage of the compound elements workshop for reinforcement detailing of strip footing in disposition and cross section

Workshop for single flight staircases

This examples shows usage of the compound elements workshop for reinforcement detailing of single flight staircases

Workshop for retaining wall

This examples shows usage of the compound elements workshop for reinforcement detailing of retaining wall

Workshop for continuous beam

This examples shows usage of the compound elements workshop for reinforcement detailing of continuous beam